25/05/2024 tarihli 32556 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri  6/2/2023  ila 31/08/202 4 tarihleri  arası  mücbir  sebep  kapsamında  sayılmıştır.  Bu  nedenle  bu  bölgelerde  7256  ve  7326  sayılı  Kanun  uyarınca  yapılan  yapılandırma anlaşmalarının mücbir sebep döneminde ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme tarihlerinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlanılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
 

Buna ilişkin olarak SGK internet sitesinde duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruya göre   Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde; 28.05.2024/83-2- İşveren ve sigortalıların7256 ve 7326 sayılı Kanunlar uyarınca yapılandırılan ve son ödeme tarihleri 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerinin birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.
 

Bu  sürelerde  yapılan  ödemeler  yasal  süresinde  ödenmiş  sayılacak,  söz  konusu  tutarlara herhangi bir geç ödeme zammı işletilmeyecek ve ihlal olarak kabul edilmeyecektir.

-----------------

Kaynak: TÜRMOB