Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr internet adresinde; 26.04.2024 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri /167 yer almakta olup, bu sirkülerde:

1.  2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

______

gib.gov.tr