0

Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2018/11333 sayılı yayımlanmış olup, bu kararda;

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin 'B) DİĞER MAL ve HİZMETLER' bölümünün 30 numaralı sırasında yer alan köprülerin ibaresinden sonra gelmek üzere 've denizaltı karayolu tünellerin' ibaresi eklenmiştir.

Bu ilaveden sonra (ıı) sayılı listenin B) Diğer mal ve hizmetlerin 30'ncu sırası aşağıdadır.

(II) SAYILI LİSTE (Uygulanan KDV oranı % 8)

30- 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre Yap -İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretleri.'

Dolayısıyla, bu kararnamenin yayım tarihi olan 03.02.2018 tarihinden itibaren denizaltı karayolu tünellerinden geçiş ücretlerine %8 oranında KDV uygulanacaktır. Böylelikle Avrasya Tüneli de bir nebze de olsa indirime gidilmiştir.