0

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde, 23.02.2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/100 yer almakta olup, bu sirkülerde;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No:487 ile Serbest Meslek Erbabının (işletme ya da bilançoya göre defter tutanlar dahil) tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılan Defter- Beyan Sistemini kullanmakta olanların, Ocak 2018 ayına/dönemine ait yapılması gereken kayıtlarını sistem üzerinden 26 Şubat 2018 tarihine kadar olan yapma süreleri, bahse konu ay/dönem için 02 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Mevcut e-Beyanname Uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı (BDP) aracılığıyla Ocak 2018 ayına/dönemine ait beyannamelerini verebilecekleri yönünde açıklamalar yapılmıştır.