Bireyselleşmenin derinleşmesiyle toplum olma bilinci iyice zayıfladı. Toplumlarda ki bağlar her zamankinden daha kopuk bir hale geldi. Bununla beraber küreselleşme uluslararası şirketleri muazzam bir güce kavuşturdu. Bu süreç bireyleri kendi başlarına iyice güçsüzleştirerek kuşattı.
 

Devletler ve devletlerin kurduğu organizasyonlar çerçevesinde insan hakları ve adaletin bulunulabileceğine inanılıyordu. Bireyler, haksızlıkların görünürlükleri karşısında (güçlü) devletlerin tutumlarının insan haklarının aleyhine olduğuna tanıklık eder oldu.
 

Bu tanıklık, toplumsal meseleler karşısında satın alma gücünün bireye geri verilmesi konusunda sivilleri harekete geçirdi.
 

Boycat Uygulaması
 

“Boycat”, iOS ve Android için geliştirilmiş bir boykot uygulaması. Gazze’de 2023’te başlayan vahşetin ikinci ayında, Boycat uygulamasının kurucusu Adil ABBUTHALHA,  rüyasında Starbucks’ta tartıştığını ve “alternatifsizlik” ile karşı karşıya olduğunu görüyor. Daha sonra uyanır uyanmaz, Boycat uygulamasını birlikte yaptığı kişilere mesaj atarak ‘bir boykot uygulaması’ yapmaları gerektiğini paylaşıyor. Aralık ayında uygulamayı geliştirmeye başlıyorlar. Ocak ayında da hizmete sunuyorlar. İşte Boycat bu şekilde doğuyor.
 

Adil ABBUTHALHA, ‘hükümetlerin ve büyük şirketlerin ortak paydasının para olduğunu’ fark ettiğini dile getiriyor. Bireylere; satın alma gücünün geri verilmesini amaçlayan Boycat uygulaması, kullanıcıların hassasiyet gösterdikleri toplumsal olaylara yönelik, destek için ahlaki ve etik biçimde para harcamalarına olanak tanıyor.
 

Boycat uygulaması, Filistin ve Gazze şu an dünyanın gündeminde yer alan ve sesini duyurmaya ihtiyacı olan bir mesele olduğu için bu konu hakkında boykot çalışmaları yapıyor. Yaşanan savaş ile ilgili duyarlı insanların, İsrail yanlısı ve Filistin'e karşı yapılan saldırıları dolaylı bir şekilde destekler mahiyette harcamalar yapmaması için Boycat uygulaması boykot yapılmasına teşvik etmeye çabalıyor. Ateşkesi destekleyen, Filistin ve Filistin halkının yanında durmasını sağlayacak şekilde harcamalar yapılmasını ya da tam aksine İsrail hükümeti ve İsrail yanlısı şirketlere kazandıracak şekilde harcamalar yapılmamasını sağlamayı amaçlıyor. Bu boykot uygulaması, İsrail hükümeti ve İsrail yanlısı şirketlerin çıkar sağlamasının önüne geçiyor.
 

Tam 3 ay 2 gün içerisinde 200 binden fazla kullanıcıya ulaşılmış. ‘Şu an için az bir rakam gözüksede bu kadar kısa süre içerisinde 4,5 milyon doların üzerinde bir parayı başka yöne aktarabildirdiklerini’ söylüyorlar. Yeni yaygınlaştığını düşünürsek, asıl potansiyelini önümüzdeki zamanda bulacağa benziyor. Bu yaygınlaşma ile birlikte ortaya çıkacak bilince dayalı örgütlenme modeli, diğer dayanışma araçlarını da daha etkili kılacaktır.
 

Boycat, insanları bir araya getiriyor, bilgi sağlıyor ve alternatif seçeneklere erişimi kolaylaştırıyor. Adil ABBUTHALHA “uzun vadede büyüyüp genişledikçe ve yerel pazarı alternatif sundukça bu büyük şirketler için ekonominin işleyiş şeklini değiştireceğiz” diyor.
 

Toplumsal meselelerde örgütleyici yeni bir kaldıraç kuvveti
 

Küreselleşme, teknoloji ve tüketim çok güçlü. Bilgi kirliliği ve bireysellikle etkileşince, bu güçler insanları çaresizleştiriyor. Ama bu gibi girişimler sayesinde durumu ve akıbeti tam tersine çevirebilmek mümkün. Hak ihlallerine karşı bireyin tercihlerini bilinçli olmaya ve örgütlemeye teşvik eden bir kaldıraç kuvveti olduğunu söyleyebiliriz.
 

Özellikle yerel pazarı alternatif olarak sunması, toplumsal olaylarda adalet sağlamasının yanı sıra yerel kalkınmaya da hizmet etme potansiyelini beraberinde getiriyor.