İç denetim yönetmeliği örnek çalışması;(uluslararası iç denetçiler enstitüsü tarafından yayınlanan ek kılavuz-iç denetim yönetmeliği örneğinden alınmıştır)

Yetki

İç Denetim Yöneticisi, işlevsel hiyerarşide [yönetim kuruluna/ denetim komitesine/gözetim komitesine]; idari hiyerarşide (yani günlük faaliyetler konusunda) ise [genel müdüre] bağlıdır. [Kurumun ismi] iç denetim [departmanını/faaliyetini] kurmak ve idame ettirmek için ve bu iç denetim [departmanının/faaliyetinin] görevlerini yerine getirebileceği yeterli yetkiye sahip olmasını temin etmek için, [yönetim kurulu/ denetim komitesi/gözetim komitesi]:

- İç denetim [departmanı/faaliyeti] yönetmeliğini onaylayacak;

- Risk-temelli iç denetim planını onaylayacak;

- İç denetim [departmanının/faaliyetinin] bütçesini ve kaynak planını onaylayacak;

- İç Denetim Yöneticisinden, iç denetim [departmanının/biriminin] kendi iş planına kıyasla performansı hakkında ve diğer konular hakkında raporlar alacak;

- İç Denetim Yöneticisinin atanması ve azline ilişkin kararları onaylayacak;

- İç Denetim Yöneticisinin ücretlendirmesini onaylayacak ve

- Uygun olmayan bir kaynak veya kapsam kısıtlaması olup olmadığını tespit etmek amacıyla kurum yönetimi ve İç Denetim Yöneticisi nezdinde gereken araştırmaları yapacaktır.

İç Denetim Yöneticisi, yönetim temsilcilerinin hazır bulunmadığı özel toplantılar da dahil olmak üzere, [yönetim kuruluna/ denetim komitesine/gözetim komitesine] sınırsız erişim imkanına ve onlarla doğrudan iletişim ve etkileşim kurma yetkisine sahip olacaktır.

[Yönetim kurulu/yönetim kuruluna bağlı denetim komitesi/gözetim komitesi], iç denetim [departmanına/faaliyetine] aşağıdaki yetkileri verir:

- Kayıt ve bilgilerin gizli tutulması ve korunmasından şahsen sorumlu olmak şartıyla, üstlendiği görevlerin ifası için zorunlu olan durumlarda tüm ilgili departmanlara, kayıtlara, bilgilere ve personele tam, serbest ve kısıtlanmamış erişim,

- Denetim amaçlarına ulaşabilmek için gereken kaynakları tahsis etme, sıklıklarını tayin etme, denetim konularını seçme, işin kapsamını belirleme ve gerekli teknikleri uygulama ve nihai raporları yayınlama ve,

- Üstlendiği görevini gerçekleştirmek için, hem gereken [kurumun ismi] personelinden hem de [kurumun ismi] içinden veya dışından başka uzman kurum ve kuruluşlardan gerekli yardım ve desteği alma.