7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 12/3/2023 tarihinde 31320 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Bu kanun ile indirim ve istisnalardan yararlanan veya indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları olan kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik 'ek vergi' ödeme yükümlülüğü getirildi.

7440 sayılı Kanunu' na göre ek vergiye tabi olmayacak istisna ve indirimler aşağıdaki gibidir:

Yatırım fonları ve ortaklıklarının kazanç istisnası (KVK. Mad. 5/1-d)

Kooperatiflerde risturn istisnası (KVK. Mad. 5/1-i),

Sat - Kirala - Geri Al işlemlerinden doğan kazanç istisnası (KVK Mad. 5/1-j),

Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazanç istisnası (KVK. Mad. 5/1-k),

Kur Koruma Hesapları (KKM) hesaplarından sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK. Mad. Geçici 14),

Sponsorluk harcamalarına ilişkin indirim (KVK. Mad. 10/1-b),

Makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardım indirimi (KVK. Mad. 10/1-c),

Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardım indirim (KVK. Mad. 10/1-ç),

Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardım indirimi (KVK. Mad.10/1-d),

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağış ve yardım indirimi (KVK. Mad. 10/1-e),

Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlara ilişkin indirim (KVK. Mad. 10/1-f),

Girişim sermayesi fonu indirimi (KVK. Mad. 10/1-g),

Korumalı işyeri indirimi (KVK. Mad. 10/1-h),

Yatırım indirimi istisnası (GVK. Mad. Geçici 61),

İlgili özel Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar,

Mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları.

Ek Vergi düzenlemesi sadece Kurumlar Vergisi mükelleflerini kapsamakta olup Gelir Vergisi mükelleflerini kapsamamaktadır. Ek vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.[1]

---------------------------

[1] Abdullah Kiraz, 'Yeni Ek Vergi Uygulaması' https://lebibyalkin.com.tr/haber/yeni-ek-vergi-uygulamasi , erişim tarihi:03.04.2023