Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, günümüz çağının önemli problemlerinden biri olan erken ergenlik süreci, çoğu kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olduğunu söylüyor. Çoğu ailenin mustarip olduğu erken ergenlik süreciyle ilgili tetikleyici faktörlerden birisi olabilecek kronik stres maruziyeti üzerinde durmak istedik. Stresin erken ergenlik riskini artırmada rol oynayabileceğini düşündüren kanıtlar her geçen gün artmaktadır. Ancak stres ve erken ergenlik arasındaki ilişki karmaşıktır. Bu alanda birçok çalışma olduğu gibi alandaki araştırmalar hala devam etmektedir.

Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya, ''Stres, çeşitli mekanizmalar yoluyla ergenlik gelişimini potansiyel olarak etkileyebilir. Stres, kortizol gibi stres hormonlarının salınmasına yol açar. Kortizol üretimini sağlayan sistem (Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni) ile cinsiyet hormonlarını üreten sistem (Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni) birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle stres nedeniyle ortaya çıkan kortizol hormon fazlalığı, cinsiyet hormonlarını üreten sistemin (Hipotalamus-hipofiz-gonad ekseni) çalışmasını bozarak, erken ergenlik gelişimini tetikleyebilir' şeklinde belirtiyor.

Yeşilkaya, 'Kronik stres yaşayan çocukların erken ergenlik belirtileri gösterme olasılığı daha yüksektir. Bazı çalışmalarda, aile içindeki çatışmalar, erken yaşam sıkıntıları veya sosyo ekonomik problemler (yoksulluk, ihmal, istismar vs) gibi kronik strese maruz kalan kızlarda, ergenliğin daha erken yaşlarda başladığı gösterilmiştir. Örneğin, bir çalışmada ebeveyn boşanması gibi stresli olaylar yaşamış kız çocuklarının ergenliğe, yaşıtlarına göre daha erken başlama olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Stres ve erken ergenlik arasında potansiyel bir ilişki olduğunu gösteren kanıtlar olsa da, ilgili mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bir çocuğun ergenlik gelişimi ile ilgili endişeler varsa, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun rehberlik için çocuk endokrin uzmanına danışılması önemlidir ''diye belirtiyor.

Günümüzde stresin birçok hastalıkta başrol oynayabileceği düşünüldüğünde, erken ergenlik sürecinde de etken olarak bulunmasına şaşırmamak gerek aslında.