İstanbul Modern'in dokuzuncu koleksiyon sergisi, 'Yüzen Adalar', 110 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine ait 280'den fazla yapıtı bir araya getiriyor.

Koleksiyon sergi salonunda 1945'ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor. Soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden videolara uzanan konu ve malzeme çeşitliliği ile sanat tarihsel gelişime yer veren sergi, sanatçıların birbirleriyle olan etkileşimlerini görünür kılıyor. Her bir yapıt döneminin güncel eğilimlerini yansıttığı gibi aynı zamanda sanatçıların özgün üsluplarına dair izleyiciye bilgi sunuyor.

Süreli sergi salonunda ise ağırlıklı olarak 2000 sonrasına tarihlenen sanat çalışmaları tematik bir yönelimle ele alınıyor. Türkiye ve dünyadan sanatçıların ortak konular etrafında buluşmalarına işaret eden sergi, farklı coğrafyalardaki üretimlerin günümüz dünyasındaki yakınlığını ve ortak duyarlılığını gösteriyor. Kent, insan, doğa, sınırlar, coğrafyalar, politika, kültür, ses ve müzik gibi temel başlıklar üzerinden hem sanatçıların bu konulardaki yorumlarını hem de şimdiki zamana etki eden durum ve olayları gündeme getiriyor.

'Yüzen Adalar' sanatçıların özgün, aykırı hayal güçlerine ve etki alanlarına adanmış bir başlık. Hem bir yere ait olduklarının altını çiziyor hem de düşünceleri ve üretimleri ile sınır ve coğrafyalar ötesi etkilerine vurgu yapıyor.

Eserleri sergilenen sanatçılar: Kuzgun Acar, Franz Ackermann, Murat Akagündüz, Erol Akyavaş, Nevin Aladağ, Hüseyin Bahri Alptekin, Halil Altındere, Refik Anadol, Avni Arbaş, Yüksel Arslan, Tomur Atagök, Kutluğ Ataman, Fikret Atay, Georg Baselitz, Bedri Baykam, Aliye Berger, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Semiha Berksoy, Albert Bitran, Mohamed Bourouissa, Mark Bradford, Lee Bul, Cihat Burak, Daniel Buren, CANAN, Taner Ceylan, Anthony Cragg, Hüseyin Çağlayan, Adnan Çoker, Richard Deacon, Nejad Melih Devrim, Burhan Doğançay, İpek Duben, Nezaket Ekici, Abidin Elderoğlu, Devrim Erbil, Tayfun Erdoğmuş, Neş'e Erdok, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Erol Eskici, İnci Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Murat Germen, Gilbert & George, Tanya Goel, Katharina Grosse, Ara Güler, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Nedim Günsür, Selma Gürbüz, Altan Gürman, Camille Henrot, Horasan, Balkan Naci İslimyeli, Ferit İşcan, Nuri İyem, Zeki Faik İzer, İhsan Cemal Karaburçak, Gülsün Karamustafa, Şahin Kaygun, Ali Kazma, Anselm Kiefer, Karin Kneffel, Nur Koçak, Komet, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Nuri Kuzucan, Alicja Kwade, Bertrand Lavier, Margherita Manzelli, Şükran Moral, Yıldız Moran, Aydan Murtezaoğlu, Mübin Orhon, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen, Ferhat Özgür, Serkan Özkaya, Şener Özmen - Erkan Özgen, Orhan Peker, Seçkin Pirim, Michelangelo Pistoletto, Laure Prouvost, Anselm Reyle, Adrián Villar Rojas, Sterling Ruby, Sarkis, Hale Tenger, Canan Tolon, Seyhun Topuz, Selim Turan, F.Tülin, Ömer Uluç, Ebru Uygun, Burhan Uygur, Jorinde Voigt, Nari Ward, Richard Wentworth, Nil Yalter, Haegue Yang, Fahrelnissa Zeid, Jérôme Zonder.