Otizmli çocuklar genellikle görsel öğrenme tarzına daha yatkındır. Bu nedenle eğitim ortamlarında görsel desteklerin kullanılması büyük önem taşır. Örneğin; resimli program kartları, görev tabloları ve zaman çizelgeleri gibi araçlar, çocukların konuları daha iyi anlamalarına ve bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca günlük rutinlerin belirlenmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanması da otizmli çocukların kendilerini güvende hissetmelerine ve öğrenmelerine destek olabilir. Bu tür görsel destekler, öğrenme sürecini daha yapılandırılmış hale getirerek çocukların güven duygusunu artırabilir ve başarılarını teşvik edebilir.

Otizm genellikle duyu bütünleme zorluklarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle, otizmli çocukların eğitiminde duyu bütünleme stratejilerine önem verilmelidir. Örneğin; çocuklar için duyusal olarak aşırı uyarıcı olan ortamlarda, sakinleştirici müzikler veya dokunsal materyaller gibi duyusal destekler kullanılabilir. Duyu bütünleme teknikleri, çocukların dikkatlerini odaklamalarını ve öğrenmeye daha iyi katılmalarını sağlayabilir. Bu stratejiler, çocukların duyusal uyarıcılara daha iyi tepki vermesine ve eğitim ortamlarında daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Böylece, otizmli çocuklar daha etkili bir şekilde öğrenme ve gelişme fırsatına sahip olabilirler.

Otizmli çocukların eğitiminde aile iş birliği ve destek büyük önem taşır. Aileler, çocuklarının eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmalı, öğretmenlerle düzenli iletişim halinde olmalı ve evde öğrenmeyi destekleyici faaliyetler düzenlemelidir. Ailelere otizm spektrum bozukluğu hakkında bilgi verilmeli ve çocuklarıyla etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak stratejiler öğretilmelidir. Bu, ailelerin çocuklarının öğrenme ihtiyaçlarını anlamalarına ve onlara en iyi destek olmalarına olanak tanır. Ayrıca ailelerin eğitim planlarına ve terapilere aktif olarak katılması, çocukların eğitiminde tutarlılık ve devamlılık sağlar. Bu iş birliği, otizmli çocukların daha olumlu bir öğrenme deneyimi yaşamasına ve daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olabilir.