Görmezden gelinen insanların, hakları da önemsizleşerek görmezden geliniyor. Evsizler, yoksunlar ve yoksullar toplumun görmezden gelinenleri.

Yaşadıkları koşullar çoğu zaman 'bir tercih' varsayımı üzerinden zihinlerde meşrulaştırılıyor. Meşrulaştığı için de toplumdaki 'ötekiler' kabulü olarak yerlerini alıyorlar.

Topluma her katılmak istediklerinde, içerisinde bulundukları dezavantajlar sebebiyle bir çok hakka erişim engeliyle karşılaşıyorlar. Bu bazen kimlik çıkaramamak ve işe girememek, kayıtsız çalıştırılıp ay sonu emek hakkını alamamak, 'insanlar rahatsız oluyor' diye bir restorana girip paralarıyla bile yemek yiyememek oluyor. Bazen de bir kuruma girip hizmet alamamak ya da hiç bir alakaları yokken şüpheli olarak alıkoyulmak oluyor.

Görmezden gelindikçe, öteki ve yalnız oldukça toplumun da dışında kalmaya devam edecekler.

Bir yandan da her geçen gün evsizler, yoksunlar ve yoksullar artıyor. Bu artış ve hak ihlalleri karşısında peki neden halen toplum tarafından görmezden geliniyorlar? 'Bir başkası yardım eder' veya 'devlet ilgilenmeli' kabulleri gibi bu sorunun bir çok farklı nedeni var. Bence hak ihlallerinin ve görmezden gelmenin temelinde 'sorunların sorumluluğundan' kaçınılması yatıyor. Peki ya sizce?