Maliye & Muhasebe

Maliye & Muhasebe Haberleri

Genç Girişimcilere Gelir Vergisi İstisnası

12.02.2016 00:00
Genç Girişimcilere Gelir Vergisi İstisnası

Yusuf ARTAR

10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu[1]’nun mülga mükerrer 20’nci maddesi yeniden düzenlenerek, birtakım şartları taşıyan genç girişimcilere bu tarihten itibaren gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların 75.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bu istisnadan yararlanabilmek için işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması ve kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Öte yandan; çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmamaktadır.

Diğer taraftan, faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınması halinde bu istisnadan yararlanılamaz. Yine, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunması halinde de bu istisnadan yararlanmak mümkün değildir.

Son olarak belirtmemiz gerekir ki, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilecektir.


[1] 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

1.sayfa

1.sayfa