Ayrıca  Cumhurbaşkanına  30/6/2022  tarihli  veya  30/9/2022  tarihli  bilançolarda  bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmiş; bu yetki kapsamında 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında  yer alan istisnanın, kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara da uygulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Söz konusu istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır.

Kurumlar  Vergisi  Kanunu’nun  geçici  14  üncü  maddesinde  yer  alan  Kanuni  düzenleme yukarıdaki  gibi  olmakla  birlikte;  T.C.  Merkez  Bankası  tarafından  yayımlanan  ve  TL’ye dönüşümün  usul  ve  esaslarının  belirlendiği  TÜRK  LİRASI  MEVDUAT  VE  KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14) 1 ve ALTIN HESAPLARINDAN  TÜRK  LİRASI  MEVDUAT  VE  KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16) 2 düzenlemelerinde döviz ve altın hesaplarının TL’ye dönüşümünde tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılması öngörülmüş ve gerçek kişilere tanınan 3 ay vadeli  hesap açılabilmesi imkanı tüzel kişilere tanınmamıştı. Ayrıca açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı da tanınmamıştı.

Daha sonra söz konusu Tebliğ ve Tebliğle ilgili olarak aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

6 Nisan 2024  tarihli ve 32512   sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK LİRASI  MEVDUAT  VE  KATILMA  HESAPLARINA  DÖNÜŞÜMÜN  DESTEKLENMESİ HAKKINDA  TEBLİĞ  (SAYI:  2021/14)’DE  DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA  DAİR  TEBLİĞ (SAYI: 2024/9) uyarınca; Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/3/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap  sahibinin  talep  etmesi  halinde  dönüşüm  kuru  üzerinden  Türk  lirasına çevrilebilecektir. Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadelerinin Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirleneceği belirtildi.

Kaynak: TÜRMOB