Araştırmacı-Yazar

İnsanın yaşamı boyunca kendini benimseyerek yaşama pozitif bakması özgün iradesinin gelişmişliğine bağımlıdır. Hem kişinin hem toplumun gerçek özgürlüğünün varolması için sosyal, kültürel ve karakteristik ihtiyaçlarının giderilmesi elzemdir. Yaşananların anlamı yoktur, bizler anlam vererek çerçeve içine almaktayızdır. Bilinçli insan yaşananlara kendisinin anlam verdiğini bilerek hareketle sorumluluklar alır.

Kişisel gelişimine önem veren birey yapabilirim duygusuyla güveni olduğundan pozitif olup kendisini sever saygı duyarak değer vererek çaresizlik duygusunu kenara bırakır. Sosyal anlaşma ve öğrenmeyle çevresine karşı daha fazla empatiksel ve duyarlı olacaktır. Birey kültürel gelenek ve görenekleriyle yaşamayı, kendi özgün iradesiyle seçmesi olağandışılığı hayatına adapte edebilmeyi tecrübe etmiştir ki karşısına gelen her türlü engeli tek başına üstesinden gelmesini öğrenmiştir.

Özgün verilen yaşamsal kararlar insanın kendi kendini geliştirebilmeyi hedeflemesiyle gerçek özgürlüğünde bütünlüğüdür. Özgürlüğe kavuşmak, hızla gerçekleştirilen bir inatla değil de basamak basamak sindirerek ulaşmak daim kalıcı etkidir. Gelişim, öğrenme, öğretim ve eğitim psikolojisiyle gelişime doğru bir adım atmak için varolan akıl gereksinimlerinden üstün istifade edebilmeyi gerektirir.

Gayreti ve bilinciyle hareket edebilmeyi kendine uyarlayabilenler er geç başarıya ulaşacaktır. Bazen düşünerek sormak gerek kendimize ''kendi hayatımızda kendimiz olarak bir anlam ifade etmeyince, yaptığımız seçimler kendi seçimleri olabilir mi?'' elbet insanın kendini yargılayabilmesi gerçekten çok zor kabullenmesi gerekir. İfade özgürlüğümüzde eylemlerimizin arkasında seçimlerimiz, seçimlerimizin arkasında duygularımız, duygularımızın temelini değerlerimiz oluşturuyor.

Önceliklerimizde yaşamı, elde edilen değerlendirmelerimizde yaşanılan süreçler çoğu zaman çıkmaza bizleri sürüklüyorsa bilinmelidir ki uzman bilirkişilerin yardımına ihtiyacımız olacağıdır. Özgürlüğüne değer vermesini çevresinden bekleyebilmek için insan öncelikle kendine olan itibari önem taşır. Kendine olan itibarın çevresine yaydığı enerjiyle karakteristik özelliklerinin birleşmesi olgun insan olarak tanınmasını sağlar.

Anlam çerçevesi içine almaya çalıştığımız her yaşananlarda kişi, anlam çerçevesinin farkında olsa da olmasa da kendince tanımlayacağı anlam çerçevesi onun hayata bakışını, davranışlarını, tepkilerini kısaca yaşamına yön verecektir. İnsanlar başkalarının ne yaptığından çok kendinin neler yapabileceğine odaklanarak hedefler koyması temennisiyle...