Kişinin kendine seçimler ve tercihler yaparken yaşamında eğitsel ve mesleki olarak belirlemesi  gereklidir. Bireyi tanıma gerçekçi bir benlik geliştirebilmesine bağımlıdır. Becerileri ve ilgileri doğrultusunda akademik eğitimlerde bireyi tanıma da değişkenlik gösterecektir. Bireyin tanımanın bir çok açıdan faydaları vardır ki bu yaşamsal kararlar almada büyük rol oynar. Amaç farklı yönleriyle tanıyabilme yanında kısa zaman diliminde deneme yanılma yaşanmışlıkları muhakeme edebilmeyi bilinmelidir.
 

Bireyin tanınması gereken muhtelif yönleri sağlık, yetenek, ilgiler, akademik başarı, kişiliği, benlik, çevresel olarak tanımlanabilinir. Zamane ten uyumundan bahs alışagelmişliğin dışında ergenler en fazla bunu önemsemektedirler. Karşımızdaki hakkında sosyal medya internet üzerinden görsel ve yazılı yayınlardan faydalanabilirsiniz. Çevrenizden görüşler alınabilinir. Yakın arkadaş, akraba çevresinden bilgilinebilinir.
 

Önceliklerinizi dikkate alarak karşımızdakini hafızamızda çerçeve içine alarak kriterleri belirleyebiliriz. Kişiyi tanıma da birçok farkındalıklı hassasiyet gereken şeyler olabilmektedir. Bireyi tanıma tekniklerinin kısa zaman dilimi içinde veya birlikte uygulayarak sonuçlarının bütünsel yorumlanması daha yararlıdır. Gözden kaçırılan şeylerin daha az olacağıdır. Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmelerini yakından bilip, tutum ve davranışları hakkında yargılayabilirsin.
 

Araştırma olmadan varılan kararlar yapıcı olmayacaktır. Gerçeklere dayanılarak bireyi tanıma güdüsüyle yoğunlaşarak geçirdiğimiz tüm zamanların hafızamızda güncel hatırasıyla yaşamsal kararlarımızı alabilmeliyizdir. Önceliklerimizin tatminkarlığı ve irademizin istekleriyle pekişmesi durumunda doğru ve dürüst sonuçlar alabileceğimizdir.
 

Bireyi tanıma da olağan olgusal, davranışsal, tutumsal, görüş ve bilgi sorularıyla kafamızdakilerin netleştirilmesi mümkündür. Gözlemlenerek zamana yayarak yapılan aşamalar biraz zor süreç gibi görünse de sonuç çoğu zaman olumludur. Varılacak kararlar önceden planlanmamış faaliyetler sonucunda alınmış olur. Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.
 

İnsanlar birbirlerini beraberliklerinde daha iyi gözlemleyebilmektedirler. Karşımızdakini her yönüyle tanıyabilmek onun da istek ve arzuları doğrultusunda ortak kararlar alabilmek yaşamda ortak huzuru, mutluluğu, tatminkarlığı sağlar. Toplumbilimcilerinde sık sık başvurduğu yukarıdaki kıstaslardır ki görüşülen kişinin fazla sınırlandırılmadığı bir yöntemlerdir. İnsan değerliliğin farkındalığında değerlidir.