Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde (adresinde) 15.05.2024 tarihli Vergi Usul Sirküleri/168’ göre;
 

17.05.2024 günü sonuna kadar beyan edilip, ödenmesi gereken 2024 yılının birinci dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatılmıştır.
 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2024 Yılı 1. (Ocak-Şubat-Mart) dönemine ilişkin Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 

Söz konusu uzatma ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

_______

www.gib.gov.tr