YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.01.2022 08:31

 

7349 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” resmi gazetede yayımlanmış olup, bu kanunda; Gelir Vergisi, Damga vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup, yapılan düzenlemelerden Gelir Vergisi kanununda yapılan düzenleme şöyledir.

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

 

Asgari ücretin vergi dışında bırakılması ile ilgili durum şöyledir.

 

Gelir Vergisi Kanunun Ücretlerde İstisna başlıklı 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına 18 no’lu aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”

 

Yapılan bu düzenleme uyarınca, asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Sigortalar Primi ile İşsizlik Sigortası kesildikten sonra kalan tutar gelir ve damga vergilerinden istisna edilmiştir. Bu uygulama asgari ücretin üzerinde ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplam tutarı üzerinden aylık brüt asgari ücret tutarını istisna (indirildikten sonra) olarak uygulandıktan sonra kalan hizmet erbabının ücretleri gelir ile damga vergilerine tabi matrah üzerinden vergi hesabı yapılacaktır.

 

Bu istisna uygulaması birden fazla işveren ücret alan hizmet erbabının en yüksek ücretine aylık asgari tutardaki istisna uygulanması gerekmektedir.

 

Hizmet erbabına asgari ücret tutarı veya üzerinde brüt ücreti aşan ücret tutarları alanların aldıkları brüt ücret tutarı üzerinden Sosyal Sigorta ile İşsizlik Sigorta Primlerinin işçi paylarının kesintisi yapılacaktır.

 

Yapılan bu düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacaktır.

 

Bir örnek ile ifade etmek gerekirse;

 

Ocak 2022 dönemine ait Sgk Net Ücreti 5.000,00TL. (Brüt Ücret karşılığı : 6.048,32 TL.) tam sigorta kollarına göre çalışan ve zorunlu bes kapsamında olmayan bir çalışanın bordrosunda gelir vergisi ve damga vergisi durumu şöyledir.

 

Damga Vergisi Hesabı:

 

Örnekteki Brüt Ücret : 6.048,32TL.

2022 Yılı Asgari Brüt Ücret : 5.004,00TL.

Fark : 1.044,32 TL.

Damga Vergisi (1.044,32 TL.binde 7,59) : 7,93 TL.

 

Gelir Vergisi Hesabı:

 

İlk Önce iki brüt ücretin de Gelir Vergisi Matrahlarını ve Gelir Vergilerini bulalım.

 

1- 6.048,32 TL. x yüzde 15 = 907.25 TL.

    6.048,32 TL.-907,25 TL.= 5.141,07 TL. (Gelir Vergisi Matrahı)

    5.141,07 TL. x yüzde 15 = 771,16 TL. (Gelir Vergisi)

 

2- 5.004,00TL. x yüzde 15 =   750,60 TL.

    5.004,00 TL.-750,60TL. = 4.253,40 TL. (Gelir Vergisi Matrahı)

    4.253,40 TL. x yüzde 15 = 638,01 TL. (Gelir Vergisi)

 

Asgari Ücretin Gelir Vergisi olan 638,01TL.’yi aşan kısım 771,16 TL.-638,01TL. = 133,15 TL.6.048,32 TL. brüt ücretin Gelir Vergisidir.

 

Brüt Ücret : 6.048,32TL. (1)

Gelir Vergisi : 133.15TL.

Damga Vergisi : 7,93TL.

SGK işçi Payı (%14) : 846,76TL.

İşsizlik Sig. İşçi Payı (%1) : 60,48TL.

Kesintiler Toplamı : -1.048,31TL. (2)

Net Ücret : 5.000,00TL. (1-2)

Haberler

Gündem

''Yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz''

Gündem

Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Gündem

Marmaray ile bugüne kadar 700 milyon kişi seyahat etti

Gündem

Sel ve erozyonla mücadele için 14 yeni proje başlatılacak

Ekonomi

Zelve Açık Hava Müzesi turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Gündem

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Spor

Anadolu Efes, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Gündem

Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

İstanbul'da 'Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' başladı

Turizm

Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 531'e ulaştı

Gündem

19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

Spor

Beş milli boksör finalde