Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr internet adresinde; 28.03.2024 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri /166 almakta olup, bu sirkülerde:

01 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ve Form Ba-Bs' bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme süreleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 ve mükerrer 242 nci maddelerine dayanılarak uzatılmıştır.

01 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

01 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 'Elektronik Defter Beratları'nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

(Not: 31 Mart 2024 günü tatile rastlaması nedeniyle bahse konu beyanların tarihi hafta tatilini izleyen 01 Nisan 2024 günü sonuna kadar yasal olarak uzamaktadır.)

__________

www.gib.gov.tr