Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulamasına Geçilmesi:

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiş olup, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

e-Devlet Kullanıcısı ile Giriş:

Sanayi sicil uygulamasında E-Devlet sistemine geçilmiş olup E-Devlet alanından giriş yapılarak varsa mevcut firmalarınızı 'Belge No İle İşletme Getir' menüsünü kullanarak 'Kayıtlı İşletmelerim' bölümüne girilmesi gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılara Uygulanacak Elektrik İndirimi Uygulaması:

İmalatçı konumunda bulunan Sanayi Sicil Belgesi Sahibi olan abonelerin, Elektrik İndiriminden yararlanmaları için, Sanayi Sicil Belgesinin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2'nci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri indirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

______________

https://www.sanayi.gov.tr