Merkez Bankasınca, vadesine en çok üç (3) ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %50,75 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %51,75 olarak tespit edilmiş olup, belirlenen bu oranlar tebliğin yayım tarihi itibariyle (01.04.2024) yürürlüğe girmektedir.

T.C. Merkez Bankasınca son beş yılda değiştirilen avans ve iskonto faiz oranlarının yürürlük tarihleri ile oran değişiklikleri şöyledir.

13.06.2020

9

10

19.12.2020

15,75

16,75

31.12.2021

14,75

15,75

31.12.2022

9,75

10,75

24.06.2023

15,75

16,75

01.09.2023

25,75

26,75

01.11.2023

35,75

36,75

01.12.2023

40,75

41,75

23.12.2023

43,25

44,25

01.04.2024

50,75

51,75

______________________

(Resmi Gazete; 01.04.2024 tarih ve 32507 sayılı)