20.08.2003 tarihli 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin; Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler” başlıklı 5’nci maddesinde;
 

Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubeler; yıllık bildirimlerini E-TUYS vasıtasıyla elektronik ortamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne;
 

1)    Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelikte belirtilen ve Bakanlık tarafından belirlenen bilgileri elektronik ortamda aşağıda belirttiğimiz linkte yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık bazda,  her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan geçmiş hesap dönemine ait bilgileri ihtiva edecek şekilde; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne” bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
 

2)    Aynı yönetmeliğin “İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler” başlıklı 8/ç maddesinde;
 

İrtibat  büroları,  geçmiş yıla ait faaliyetleri ile ilgili olarak, en geç Mayıs ayının sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetlerini kapsayan, yönetmelikte belirtilen ve Bakanlık tarafından belirtilen bilgileri elektronik ortamda aşağıda belirttiğimiz linkte yer alan ve talep edilen belgeler ile beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirim yapmaları gerekmektedir.
 

E-TUYS Kullanım Kılavuzu’na e-tuys_kullanim_kilavuzu.pdf (yatirimadestek.gov.tr)  adresinden ulaşabilir. E-TUYS’ta işlem yapmak için yetkilendirilebilir, E-TUYS’ta yetkilendirilecek kişinin yatırımcının yöneticisi, çalışanı, ortağı olabilir.
 

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yıllık bildirimlerini aşağıdaki link vasıtasıyla, yetkili kişi veya yetkilendirilmiş kişinin şahıslarına ait e- devlet şifresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten  e-devlet şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.
------------------

https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/