M.Ö 500-600 yılları arasında yaşadığı değerlendirilen ve birçok kaynakta ilk kadın hükümdar olarak ifa- de edilen Tomris Hatun, eşinin ölümünden sonra 'Pers kralına boyun eğmeyen' cesur bir Türk kadın hükümdarı olarak değerlendirilmiştir.

Türk tarihinde devlet yöneten ilk kadın hükümdar unvanı taşıyan Tomris Hatun, cesareti, savaşçılığı ve adil yönetimi ile Türk Tarihinde hak ettiği yeri alarak, bu muhteşem tarihe damgasını vurmuştur.

Birçok eski yazılı kaynaklarda, İskitlerin kadın hükümdarı Tomris Hatun'nun liderlik özellikleri ifade edilmektedir. Nitekim MÖ. 500-600 yılları arasında yaşadığı değerlendirilen ve birçok kaynakta ilk kadın hükümdar olarak ifade edilen Tomris Hatun, eşinin ölümünden sonra 'Pers kralına boyun eğmeyen' cesur bir Türk Kadın hükümdarı olarak değerlendirilmiştir. Tomris Hatun'un hayatı ile ilgili kaynaklar genellikle Herodotos ile ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Tomris han ile ilgili anlatılara MÖ. 2. ve 3. yüzyıl yazarlarından Marcus Iunianus da kaynaklık etmektedir. İskit kraliçesi Tomris Han'ın Perslerle olan savaşında oğlunu kaybetmesine rağmen duygusallıktan ve korkudan uzak hareket ettiğini, uyguladığı stratejilerle iki yüz bin kişilik pers ordusunu başarılı bir şekilde yok ettiğini ifade etmiştir.

VI. yüzyılda yaşamış efsanevi ilk Türk Kadın hükümdarı olan Tomris Hatun yaşadığı dönemin en ünlü ve en güçlü kadın savaşçısı olarak, İskit Türklerinin Masagetti soyunun hükümdarı olarak tarihte yer almıştır.

Büyük lidere özlemle, saygıyla ruhu şad olsun.

İlgili kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/sakalar

https://turkkab.org.tr/index.php

https://www.webtekno.com/tomris-hatun-kimdir-

https://onedio.com/haber/evlat-acisiyla-

https://eksisozluk.com