Her canlı neslinin devamı adına bir vazife eda etmekte olup varlığının gereğini yapmakta. Her bestenin bir söz yazarı ve nağmecisi olduğu gibi her kuşağın ve asrın ve zamanın içinde talihin ve tarihin iradelere tuttuğu bir süzgeç vardır. Tarihin ve talihin iradelere tuttuğu süzgeçten öz benlik, aile ve toplum bazında varlığımızı anlamlı kılan veya anlamsızlaştıran izler oluşmaktadır.
 

Mevsimleri çekip çeviren külli iradenin içinde zamana ve şartlara göre cüz-i iradenin yapması gerekenler adına insan olmanın ve varlığını anlamlı kılmanın mücadelesi ve savaşı verilmekte... İlkbaharı, yazı, sonbaharı, kışı çekip çevirmek ileri veya geri bırakmak elimizde değil ama bir çiftçi edasıyla zamanında tarlayı çapalamak ve tohumunu ekmek ve en iyi şekilde verim alabilmek için pürdikkat olmak gerektiği gibi enfüsi ve afaki (iç ve dış) dünyamızda zamanın ve zeminin kir yağmurlarından en az zararla verim elde etmenin gayreti ve çabası içinde çırpınmak (ebeveyn- anne baba olmak) en zor iş... Toplum yapıtaşı olan aile mefhumumuz çok yozlaştı.
 

Nesil anne ve babanın elinde sabun gibi kayıp gitmekte. Her zaman dilimi içinde acılar, ızdıraplar, haksızlıklar, ahlaksızlıklar hep olageldi. Ancak günümüz dünyasındaki dijitalleşme ve haber ağlarının çok hızlı çalışması ile çirkinliklerin, olumsuzlukların ve olumsuz algı çalışmalarının yağmur gibi üzerimize yağması karşısında ıslanmamak ve kirlenmemek mümkün değil.
 

Çözüm adına neler yapılabilir

Devlet bazında bazı dijital süzgeçler uygulanabilir, uygulanmalıdır. Çünkü bütün iyi niyet ve gayretler yetersiz kalmaktadır. Avrupa’da aile kavramının iyice yozlaşması ve boşanmaların % 50’ye yaklaşması ve çocuğu yanında bir aksesuar, ses, arkadaş, terapi oyuncağı gibi görülmesi ile karşı karşıyayız. Bu anlayış bizde de yaygınlaşmakta ve bir mesuliyet duygusu ile dünyayı aşkın duyguları kaybetmekteyiz. Elimizden bir sabun gibi kayıp giden çocuklarımız adına sınırsız özgürlük değil, içinde sevgi olan disiplinle beraber sınırlı gerilim ve sınırlı özgürlük ile elastik (esnek) bir yaklaşımla ateş, nabız ve tansiyon kontrol altında tutulmaya çalışılmalı... Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır sözünün açılımı gereği çocuklarımızın akıl, kalp ve gönüllerinin kir yağmurundan koruma adına ruh-u asliyi rencide etmeden yangından ne kurtarabilirsek kardır.