YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

7143 sayılı Kanunda değişiklik” -3-

09.06.2018 10:26

7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"-3-

I.3- Gelir (Stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatına (itirazi kayıtla verilen beyannameler dahil) ait muhtasar beyannamelerinde yer alan yıllık ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden.

 

2013 yılı için  % 6

2014 yılı için  % 5

2015 yılı için  % 4

2016 yılı için  % 3

2017 yılı için  % 2

 

Oranında hesaplanacak gelir vergisini, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar vergi idaresine başvurarak matrah arttırmayı kabul etmeleri halinde, matrah artırımında bulundukları bu yıllarla ilgili olarak ücret yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun birinci fıkrasının (2) (Serbest Meslek Kazançları) ve (5) (gayrimenkul Sermaye İratları ) numaralı bentleri ile 5520 sayılı kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere;

 

2013 yılı için  % 6

2014 yılı için  % 5

2015 yılı için  % 4

2016 yılı için  % 3

2017 yılı için  % 2

 

Oranında hesaplanacak gelir vergisini beyan edip ödenmesi halinde bu beyanlarla ilgili vergi incelemesi, ilgili dönemlerde yapılan matrah artırımları nedeniyle, her hangi bir vergi veya ceza tarh edilemez.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin (3) (G.V.K. Md 42’ye göre/yıllara sari inşaat ve onarım hak edişlerinden yapılan %3 oranındaki stoplar) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) (yıllara sari inşaat ve onarım hak edişlerinden kesilen %3 oranındaki vergi) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde (yıllara sari inşaat ve onarım hak edişlerinden kesilen %3 oranındaki vergi) yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere;

 

2013 ila 2017 yılları için her bir yıl itibariyle %1 oranında hesaplanan vergiyi, bu kanunun yayımlandığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar beyan ederek ödemeleri halinde, bu vergi stopajlarıyla ilgili olarak gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.

 

Bu stopajlarla ilgili olarak hiç beyan yapmayanlar ile bazı aylarda beyanda bulunanlar için kanunda asgari ölçütlerde beyan mecburiyetleriyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

 

I.4- Müşterek Hükümler:

 

Matrah artırımları nedeniyle tahakkuk edip ödenecek vergi tutarları (Kurum / Gelir / KDV / Gelir Stopaj Vergileri), Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilmeyeceklerdir. Diğer bir ifade ile bu matrah artırımından dolayı ödenecek vergiler ilgili dönemin vergi matrahından tenzil edilmeleri (gider yazılmaları) mümkün değildir.

 

Arttırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir.

 

Matrah artırımında bulunulması halinde, Vergi Usul Kanununa göre defter ve belgelerin idare tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi mecburiyeti devam etmektedir.

 

Yapılacak bu matrah artırımları nedeniyle verilecek beyannameler üzerinde damga vergisi tahakkuk ettirilmeyecektir.

Haberler

Gündem

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik tutuklandı

Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Masum insanları yalnız bırakmadık

Ekonomi & Finans

Şişecam ailesinin tasarladığı cam kumbaralar Mersin'de sokakları renklendirecek

Gündem

Asansörlere sıkı takip

Turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mardin, cazibesi çok yüksek bir şehir

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Projelere ön açan bir iktidar var

Ekonomi & Finans

DEAŞ İran'daki saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç'te ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere

Yerel Yönetim

İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim

Gündem

Tanzanya'da feribot battı: 86 ölü

Ekonomi & Finans

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu 2. Toplantısı yapıldı

Ekonomi & Finans

Dünya tekstil devleri alım için geliyor