21.05.2024 tarihli 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4,5 oranında gecikme zammını uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu oran değişikliği, 21.05.2024 tarihine kadar yürürlükte bulunan aylık %3,5 olan gecikme zammı oranı, bu tarihten itibaren %4,5 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararının yayımından itibaren (14.11.2023)  yürürlüğe girmiş olup, buna göre;

21.05.2024 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına, her ay için ayrı ayrı %4,5 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51’nci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 21/05/2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (4,5/100/30=) 0, 0015 olarak uygulanacaktır.

Bu oran değişikliği nedeniyle, Vergi Usul Kanunu’nun 112 ila 371’nci maddelerinin uygulanması halinde, 21.05.2024 tarihinden itibaren %4,5 oranında gecikme faizi ve zammı uygulanacaktır.

Yıllara Göre Uygulanan Gecikme Zam Oranları

Uygulandığı Dönem                                               Aylık Oran
__________________                                            __________

21.05.2024’den itibaren                                         %4,50

14.11.2023-21.05.2024                                             %3,50

21.07.2022-14.11.2023                                             %2,50

30.12.2019-21.07.2023                                             %1,60

02.10.2019-30.12.2019                                             %2,00

01.07.2019-01.10.2019                                             %2,50

05.09.2018-30.06.2019                                           %2,00

19.10.2010-04.09.2018                                             %1,40

19.11.2009-18.10.2010                                               %1,95

21.04.2019-18.11.2009                                              %2,50

02.03.2005-20.04.2006                                           %3,00

12.11.2003-01.03.2005                                             %4,00

31.01.2002-11.11.2003                                               %7,00

29.03.2001-30.01.2002                                           %10,00

___________________

(Resmi Gazete; 21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı)