TCMB’ sının www.tcmb.fov.tr sitesinde neşredilen İhracat Genelgesinde “EK MADDE 1” yer almakta olup, bu maddede yer alan ihracat bedelinin %40’ı olan TCMB mecburi döviz satış oranı 07.06.2024 tarihinden itibaren %30 olarak yeniden belirenmiş olup, bu oran değişiklik sonrasında madde aşağıdaki şekildedir.
 

“İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
 

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30'u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.”
 

07.06.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, İhracat Beyan Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin %30’unu bu belgeleri düzenleyen banka vasıtasıyla TCMB’sına satılma zorunluluğu getirilmiştir. TPKK hakkındaki 2018/32-48 sayılı tebliğin 3/1 üncü maddesinde, ihracat bedelinin %80’inini, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirme ve ihracat bedelinin İBKB’ye bağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. İhracat Genelgesinde yer alan bazı özel durumlarda bu 180 günlük sürenin uzaması söz konusudur.
 

İhracat  bedelinin tamamını veya %80’inin yurda getirilerek İBKB veya DAB bağlanması halinde, 07.06.2024 tarihinden itibaren gelen döviz tutarının %30’ unu  (önceki oran  %40) belgeyi düzenleyen bankaca, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için olan döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacağı ve döviz tutarının Merkez Bankası hesabına aktarılacağı,  döviz tutarın karşılığını İBKB formunu düzenleyen bankaya Merkez Bankası tarafından Türk Lirası aktarılarak, ihracatçıya ödeneceği yönünde düzenleme yapılmıştır. (Bu ek maddede yapılan %30 oranı Hazine ve Maliye bakanlığının 07.06.2024 tarihli 3187388 sayılı talimatıyla oran değişikliği yapılmıştır.)

__________

(tcmb.gov.tr)