Elektronik Defter Genel Tebliğ Sıra No:1’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) yayımlamış olup, bu tebliğde;

1) e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklenmesine ilişkin süreler

Bu Tebliğ ile Elektronik Defter Genel Tebliği’nin “e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi” başlıklı 4.3 bölümünde yapılan değişiklikle, e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklenmesine ilişkin süreler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylık  olarak e-Defter uygulaması kapsamında olan mükellefler Ocak ila Kasım ayları için, ilgili ayı takip eden 4 üncü ayın 10 uncu günü sonuna kadar, Aralık ayına ait ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerin verildiği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar dosyalarını oluşturmaları ve berat dosyalarını e-Defter sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Üç aylık verenlerde üç aylık dönemleri takip eden 3 üncü ayların 10 uncu gününe kadar, Ekim-Kasım ve Aralık Dönemine ise gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerin verildiği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar dosyalarını oluşturmalar ve berat dosyalarını e-Defter sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Özel hesap dönemini kullanan mükellefler, tabloda yer alan bilgileri, hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş aylarına uygun olarak dikkate alacaklardır.