İnsan yaşamı ve bunu belirleyen toplum türleri, tarihsel süreç içinde çeşitli farklılıklar göstererek günümüze kadar gelmiştir.

Önce ilkel toplum, sonra feodal ve tarım toplumu, daha sonra da buhar gücünün sanayide kullanılması ile başlayan sanayi toplumu gibi aşamalardan geçmiş ve nihai olarak bilginin ön plana çıkması ile Bilgi Çağına geçilmiş ve bunun belirlediği “Bilgi Toplumu” (bilgi çağı) moda deyimi ile “Dijital Çağ” dönemine gelinmiştir.

Bilgi (dijital) çağının toplum üzerinde yapmış olduğu olumlu ve olumsuz etkiler şüphesiz vardır. Bu anlamda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası düzeydeki önemli bazı kurum ve kuruluşlar bilgi çağının ve bilgi toplumunun getirdikleri ve götürdükleri üzerinde çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yaparak olayı değerlendirmekte ve kamuoyunu bu konuda istatistiklerle birlikte aydınlatmaya çalışmaktadırlar.

Bu çerçevede bilgi toplumunun globalleşmesi sonucu, iş gücünün ortaya çıkardığı küresel sorunlar analiz edilmekte ve bu bağlamda bilgi (dijital) çağının etkileri üzerinde yoğun çalışmalar yapıldığı görülmektedir.

 Tüm bu gelişmeler doğal olarak bilginin güvenilirliğine ihtiyacı doğurmakta ve bu konuda bir taraftan riskler artmakta bir taraftan da bilginin güvenliği için çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre bilgi güvenliği hususu önemi gün geçtikçe artmaktadır.    

Bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri ortamında bulunan verilerin, sistemlerin, ağların ve uygulamaların korunması ve erişilebilirliği gibi konularla ilgilenen bir güvenlik sistemidir.  

Bilgi güvenliği, siber suçlar, veri hırsızlığı, kimlik avı saldırıları, kötü amaçlı yazılımlar, ağ saldırıları, iç tehditler ve diğer birçok tehditlere karşı savunma sağlamak için farklı teknolojileri ve stratejileri kullanır. Bu stratejiler arasında siber güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, güvenli kimlik doğrulama protokolleri, veri şifreleme teknolojileri, ağ trafiği analizi ve tarama araçları gibi çözümler bulunmaktadır.

Bilgi güvenliği, işletmelerin müşterilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğünü yerine getirmesine, veri ihlallerinden kaynaklanabilecek maddi kayıpları azaltmasına ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamasına yardımcı olur.

Özetlemek gerekirse, bilgi güvenliği, bilgiyi koruma ve bu bilginin yetkisiz erişim, değiştirme veya yok edilmesine karşı koruma sürecidir. Bu, bilgiye erişimde sıkı kontrol, veri şifreleme, güçlü kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemleri gibi önlemleri içerir.

Ayrıca, bilgi güvenliği, bilgi sistemlerinin ve bilgi ağlarının korunması için, teknolojik çözümlerin yanı sıra personelin eğitimi ve farkındalığını da içerir.

Bu sayede, bilgi güvenliği sağlanarak hassas verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi veya kötü niyetli saldırılara maruz kalması önlenir.