562 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, özet olarak bu tebliğde; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak suretiyle, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye tabi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenlemeleri gerektiği belirtilmektedir.
 

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleme imkanı verilmektedir.
 

6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV’ye tabi işlemleri için dekont, BSMV’ ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tabi teslim ve hizmetleri için fatura düzenlemeleri gerekmektedir.
 

Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli ile bildirilmesi mutat olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecektir.
 

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 01/01/2025 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

__________________

(Resmi Gazete: 12.06.2024 tarihli ve 32574 sayılı)