Kişinin bir kavgaya girmekten korkması, yaşadığı öfkeyi bastırması ve bunu daha edilgen yollarla dışa vurması durumudur.” Her neyse “ diyerek konuyu kapatma,”Tamam, sen haklısın “diyerek alttan alma, birden küsme, sessiz kalma gibi davranışlar sergileyen bu kişiler genel olarak olaylara olumsuz bakma eğilimindedirler. Bir iş yolunda gitmediğinde sürekli bahaneler bulma, olayların sonuçlarını üzerine almama ve başkalarını suçlayan davranışlar pasif-agresif tutumda olan kişilerin özellikleri arasındadır.

Yeterince değer görmediklerini ve yanlış anlaşıldıklarını düşünürler. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünerek, işlerin istedikleri gibi gitmediği durumlarda surat asma, kendilerini geri çekme gibi tavırlar gösterirler. Genel olarak söyledikleri ile yaptıkları arasında büyük bir uçurum olan bu kişilerde karşılarındakinin fikirlerini önemsememe davranışı yaygındır.

 Günlük hayatımızda sosyal çevremizde düşüncelerimizi ve ihtiyaçlarımızı ifade etmek önemlidir. Bu birey olarak kendimizi savunmamızı ve korumamızı sağlar. Güvenli davranışlar göstererek kendini ifade eden bireyler neyi yapıp yapamayacaklarının da farkında olurlar. Yukarıda kısaca özetlediğimiz pasif- agresif davranışlar gösteren kişiler ise duygu ve düşüncelerini saklama gayretinde olurlar. Hayır demeyi düşündükleri konularda bile kabul etmiş ve uyum sağlamış gibi görünerek sonrasında işi sabote etmeye çalışırlar. İç dünyalarındaki olumsuz agresif düşüncelerin dışa vurumunu pasif bir şekilde gerçekleştirirler. Karşılarındaki kişi veya olayla yüzleşmekten korkma hali sorumluluk almalarını engeller. Temel olarak bu duyguların oluşma aşaması çocukluk ve ergenlik dönemini kapsamaktadır. Çocukluk döneminde normal sınırlardaki kızgınlık, sinirlilik halinin aile içinde baskılanması, çocuğun duygularını dile getirmesinin engellenmesi bu tutumun gelişimine zemin hazırlar.

Pasif agresif davranışlar zaman zaman başvurulabilen, savunma mekanizması olarak kullanılmaya müsait davranışlardır.  Özellikle iş ortamında bu tip davranışları gösteren kişilerle daha sık karşılaşırız.  Bu kişilere karşı açık olmak, olumsuz bir durum yaşandığında net bildirim vermek, soğukkanlı davranmak, olayın kişiselleştirilmesinden uzak kalmak önemlidir.