I)  Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarında Uygulanan Stopaj Oranları

01.05.2024  ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil)  arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (önceki oran %5 idi)

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (önceki oran %3 idi)

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %3 (önceki oran %0 idi)

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5  (önceki oran %5 idi.)

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5, (önceki oran %3 idi.)

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5 (önceki oran %0 idi.)

(2) Bu  maddenin yürürlüğe girdiği 01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %7,5 (önceki oran %0 idi.) tevkifat uygulanır.”

(III) Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları

01/05/2024 ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (önceki oran  %0 idi) oranında tevkifat uygulanacaktır.

(IV) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı

Bu kararın 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 5’nci maddeye göre;

01.05.2024 ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar  %7,5 (önceki oran%5 idi) olarak uygulanacaktır.

____________________

(Resmi Gazete; 01.05.2024 tarihli 32533 sayılı)