YAZARLAR

Tüm Yazıları Seyhan Deniz Türker

Gelir Vergisi Beyannamesinde indirilebilecek bağış ve yardımlar, sponsorluklar

05.04.2021 02:57

Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar, Sponsorluk Harcamaları, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyaları ve diğer indirimler.

 

Sınırlı indirilecekler bağış ve yardımlar Gelir Vergisi Kanunun ‘nun 89/4’ ncü maddesinde belirtilmiştir;

“Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapabilirler.”

Sınırsız indirilecekler bağış ve yardımlar Gelir Vergisi Kanunun ‘nun 89/5-6-7’ nci maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar sırasıyla;

a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı

b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı

c) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamıdır.

İndirilebilecek sponsorluk harcamaları Gelir Vergisi Kanunun ‘nun 89/8’ nci maddesinde belirtilmiştir.

“3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

- Amatör spor dalları için % 10’ü,

- Profesyonel spor dalları için % 50'si,”

İndirilebilecek Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyaları Gelir Vergisi Kanunu’ nun 89/10 ‘ ncü maddesinde belirtilmiştir.

“Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı “

İndirilebilecek Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar Gelir Vergisi Kanunu ‘nun 89/11’ nci maddesinde belirtilmiştir.

“İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı “

Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

a) Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara ilişkin 7269 sayılı Kanuna göre oluşturulan fona yapılan nakdi bağışların tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni/nakdi bağışlar,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar,

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar,

d) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar,

e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

f) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

g) 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,

h) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,

i) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76’ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar.(1)

-----------------------------

[1]Dursun YILDIRIM, “Vergi ve Diğer Yükümlülükler Rehberi 2021”, Ankara SMMO, Ocak 2021, Yayın no: 113, s.132-135.

Haberler

Ekonomi

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Spor

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı: Başarım bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi

Gündem

İstanbul'dan Uludağ manzarası bir yıl sonra tekrar görüldü

Ekonomi

2021 yılı için ‘asgari ücret desteği' ne oldu!

Ekonomi

Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı ikiye katlandı

Ekonomi

ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu

Gündem

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti

Ekonomi

İsmail Demir'den F-35 mesajları

Gündem

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Ekonomi

Bakan Elvan: Haziran sonuna kadar 176 milyar lira harcama yapmış olacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok

Gündem

Zeytinburnu'nda 5 katlı boş bina çöktü