2010 yılından başlayarak her iki yılda bir yapılan Uluslararası Akademik Forumların sekizincisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) iş birliğiyle, bu yıl “Teknoloji Devrimi ve Sürdürülebilirlik Dünyasında Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim” temasıyla, 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası katıldı. Program konuşmaları Youtube kanalından eş zamanlı olarak yayınlandı.
 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Akademik Forum 2024’de, dünyada dramatik biçimde sarsılan, GÜVEN’in yeniden inşasında, bir güvence sistemi olarak, denetim olgusunun çok değerli bir rolü ve işlevi olduğu vurgulandı. Denetimin, güvenin yeniden inşasındaki zorlukları aşma gizilgücünü ortaya koyması amaçlanan Forum’da konu; konunun uzmanları, akademisyenler ve ilgili tüm taraflarla tartışılarak değerlendirildi.
Uluslararası Akademik Forum 2024 4

Forum, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Balsarı konuşmasında, Uluslararası Akademik Forum 2024’ün kendi üniversitelerinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra söz alan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, “Kurumların belli kurallar ve bir sistem içinde sürdürülebilirliğini iç denetim sağlıyor. O bakımdan kurumların geleceğe aktarılmasında denetimin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Forum’un üniversitemizde düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 
 

Artan belirsizliklere karşın güvenin yeniden inşasında denetimin önemi
 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve İşletme Fakültesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan TİDE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemde küresel çapta yaşanan belirsizliklerin artması, iç denetim mesleğinin önemini daha da açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Ekonomik dalgalanmalar, küresel sağlık krizi, iklim kriziyle ortaya çıkan sürdürülebilirlik ihtiyaçları, hızlı dijital dönüşümler, kurulların muhtelif belirsizlikleriyle karşı karşıya kalması ve bunlarla mücadeleyi zorunlu kıldı. Artan yapay zeka kullanımı ile bilgi sistemleri güvenliğinin daha da öne çıkmasını hepimiz yaşayarak öğrendik. Değişen dünyanın yeni dinamikleri karşısında bugün gerçekleştireceğimiz forum etkinliğinde yapay zeka, kullanımı, teknolojik dönüşümler, sürdürülebilirlik başlıklarını her biri alanında uzman konuşmacılardan dinleme imkanı bulacağız. Artan belirsizlere karşın güvenin yeniden inşası için iç denetimin önemini vurgulayacağız.”
 

TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı Ali Kamil Uzun, Davos’ta gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF-WEF) teması olan “Güvenin Yeniden İnşası” konusunun bu forumda ele alındığını, dünyada dramatik biçimde sarsılmış olan “Güven’in yeniden inşasında”, bir güvence sistemi olarak, denetim olgusunun çok değerli bir rolü ve işlevi olduğunu söyledi. Uzun sözlerine; “Dünya genelinde, bu yılın öne çıkan kısa vadeli riskleri arasında iklim değişikliğinin yanı sıra jeopolitik dinamikler de yer alıyor. Bu iki unsurun, küresel tedarik zincirlerini etkileyerek iş dünyası ve ekonomik yapılar üzerindeki olumsuz etkileri öngörülüyor. Bu nedenlerle, denetim mesleğinin; geleneksel yeterlilik, bağımsızlık, nesnellik ve kamu çıkarını gözetme konusundaki itibarı ve sağladığı hizmet bu bakımdan çok değerli olup, kamusal bir nitelik taşıyor.” diyerek devam etti.
 

MÖDAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert, Forum’un temasında altı çizilecek kavramın denetim olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: “Jeopolitik risklerin ve krizlerin dünyadaki tüm insanları ve kurumları etkilemesinin bir sonucu olarak yaşanan güven sorunu, Davos 2024’te güvenin yeniden inşası olarak yeniden tartışmaya açılmıştı. Güvenin yeniden inşasının gerekliliği Davos’ta tartışılırken kendi gündemimizde, bir güvence aracı olarak denetimin özellikle iç denetimin bu salonda konuşulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uygarlığın bizi getirdiği noktada, gezegenin ve insanların iç içe geçen çevresel, ekonomik, yönetsel sorunlarıyla bütünleşik olan sürdürülebilirlik meselesine ve bu meselenin doğrudan ya da dolaylı etkileşimi olan teknolojideki baş döndürücü gelişmeleri ve yapay zeka meselelerini konuşmak zihinleri açmak bakımından çok önemli.”
 

Açılış Sunuşunu Teknoloji Devrimi ve Sürdürülebilirlik başlığında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen yaptı. Yaptığı sunumda teknolojinin denetçilerin yerini almadığını aksine onları güçlendirdiğini ifade eden Küçüközmen, buradan gidilecek yolun ise sürekli öğrenme ve yenilik kültürünün tesisi olduğunu söyledi. Sadece iç/dış denetimin eğitimi değil işi yaparken öğrenmeyi de sürece dahil etmenin önemine dikkat çekti.
 

“Değişen Dünyanın Yeni Dinamikleri”
 

TSPB’den GCM Yatırım'a ödül TSPB’den GCM Yatırım'a ödül

Boğaziçi Üniversitesi TİDE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Nur İrem Nuhoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Forum 1, “Değişen Dünyanın Yeni Dinamikleri” başlığında gerçekleşti. Oturumda, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mübeccel Banu Durukan Salı, “Dünyanın Yeni Finansal Düzeni” başlığında bir sunum yaptı. Teknolojiyle birlikte finans sektörünün çok değiştiğini ifade eden Durukan Salı, Blockchain, cüzdan (wallet), token, bitcoin gibi kavramlara aşina olmaya başladığımızı ve artık yatırımlarımızı bu şekilde yönettiğimizi söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Sigalı “Sürdürülebilirlik, İklim ve Doğa Bağlamında Yeşil Aklama” temalı sunumuna, finans alanındaki gelişmelerin çok hızlı olmasına rağmen iklim değişikliği konusundaki çalışmaların o kadar hızlı olmadığını ifade ederek başladı. Konuyu ilgi çekici örneklerle açıkladı.
 

Norm Digital Genel Müdürü Erkan Yeniçare, “Ekonomi ve Toplum İçin İtici Bir Güç Olarak Yapay Zekâ” başlığındaki sunumuna, iklim değişikliği mi yapay zeka mı dünyayı daha önce yok edecek sorusuyla başladı. İşimizle ve geleceğimizle ilgili sürekli kaygı duyulduğundan bahseden Yeniçare, insanlığın kendisi için doğru olanı bulduğunu, problem çözme yetenekleriyle en iyisini bulduğunu ve bu noktaya geldiğini söyledi.
Uluslararası Akademik Forum 2024 2

Verilen aradan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Deniz Zengingül tarafından verilen mini piyano konserinin ardından Mesleki ve Akademik Saygı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Muhasebe biliminin, muhasebe bilim insanlarının ve muhasebe mesleğinin geliştirilmesi için yaşamı boyunca vermiş olduğu özverili çabalar ve katkılar nedeniyle Anadolu Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi, 'Mesleki ve Akademik Saygı Ödülü'ne layık görüldü. Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi için Anadolu Üniversitesi Rektörlük Salonu’nda gerçekleştirilen ödül takdimi töreninin videosu, salonda alkışlarla izlendi.
 

Daha sonra IIA Yunanistan Başkanı Verra Marmalidou, “Addressing Challenges In A Rapidly Evolving Technological Landscape - Hızla Gelişen Teknolojik Ortamda Zorlukların Ele Alınması” başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Marmalidou sunumunda hızla gelişen teknoloji ortamının işletmelere sunduğu benzeri görülmemiş fırsatlar ve zorlukların altını çizdi.
 

“Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim”
 

Prof. Dr. Ömer Lalik’in moderatörlüğünde Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim temasıyla başlayan ikinci forumda Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Yakınsama ve Yapay Zeka” başlıklı konuşmasında bilgi yönetimi ve yapay zekâ alanları arasındaki bilgi ve teknoloji yakınsamasını açıklarken, arka arkaya gelen teknolojilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen üçüncü yakınsamanın yıkıcı etkisine ve buna hazır olmanın önemine dikkat çekti. Bu oturumun ikinci konuşmacısı, Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Burak Erkek, “Dijital Tehditler Karşısında Dijital Denetim” konulu sunumunda yeni teknolojileri yoğun şekilde kullanan bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne vurgu yaparak, bu gelişmelerin denetimi nasıl etkilediğinin altını çizdi. II. Forumun son konuşmacısı, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç, “Günümüzde Güven Bunalımını Yaratan Etkenler ve İç Denetim” başlıklı sunumunda, günümüzde güven bunalımını yaratan etkenleri, insanlık için güvenin önemini vurgulayarak ele aldığı konuyu metaforik örneklerle anlattı. Dalkılıç konuşmasında, insanın önce kendine güvenmesi, sonra başkalarına, işletmelerin birbirlerine, yöneticilere ve denetçilere güvenmesinin gerektiğini ve işletmelerde güvenin yaratılmasında kontrol kültürü ve kontrol ortamının bileşenlerinin önemli rolü olduğunu açıkladı.
 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı tarafından yapılan değerlendirme ve kapanış konuşmasından sonra Forum bayrağı, 2026’da dokuzuncusu düzenlenecek olan ve Uluslararası Akademik Forumun ev sahipliğini üstlenen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Duygu Anıl Keskin tarafından teslim alındı.
 

Akademik Forum 2024, İzmir’in tarihi mekânı olan Asansör’de hep birlikte yenilen akşam yemeği ve 11 Mayıs Cumartesi günü rehber eşliğinden gerçekleştirilen Efes Antik Kenti ve Şirince köyü ziyaretleri ile tamamlandı.
 

Editör: Haber Merkezi