Özbekistan'da 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali başladı Özbekistan'da 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali başladı

Yaşamını zihnin arkeolojisine adayan, psikanaliz kuramın kurucusu Sigmund Freud’un yazılmasının üzerinden neredeyse yüz yıl geçmesine rağmen her okuyanı, zihnimizi ve ortak kaderimizi etkileyen yanılsamalarla yüzleşip bunları geride bırakmaya çağıran kışkırtıcı eseri, Bir Yanılsamanın Geleceği,

Can Yayınları etiketiyle raflarda.

Eserinde bu kez bilincimize kök salmış yanılsamaların, özellikle de bir yanılsama olarak adlandırdığı din olgusunun uygarlıktaki yerini tartışmaya açanFreud, geçmişi incelemekle yetinmeyip geleceğe dair bazı tahmin ve önerilerde bulunma cesaretini de gösteriyor…

Editör: Aydın Türker