DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin potansiyelini harekete geçirerek bölge iktisadi coğrafyasının sunduğu kabiliyetleri ekonomik değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

Özellikle sürdürülebilir kalkınma prensiplerine uygun olarak paydaşlarla birlikte proje geliştirdiklerini vurgulayan Akpınar, projelerin AB Interreg NEXT programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmasından son derece memnun olduklarını aktardı.

Akpınar, orta vadeli ve çok yıllık kalkınma planlamaları kapsamında önemli büyüme potansiyeli arz eden alanlarda sonuç odaklı programlama çalışmaları yürüten DOKA'nın, 2024-2027 dönemi için sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme sonuç odaklı programlarını hazırladığına işaret ederek, bu alanlarda ulusal ve yerel kaynaklara ek olarak başta AB fonları olmak üzere uluslararası fon ve kredi kaynaklarının da bölgeye kazandırılması konusunda yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığının altını çizdi.

Bu kapsamda, 2024-2028 Doğu Karadeniz Bölge Planı ve Sonuç Odaklı Programlarını desteklemek üzere DOKA tarafından AB Interreg NEXT programı öncelikleriyle örtüşen alanlarda hazırlanan, 'Biyoçeşitlilik için Tohum Koruyucuları (Seed Guard)', 'Mavi Kapılar (Blue Gates)' ve 'Soluduğun Havayı Tanı (AIRQUEST)' projelerinin AB tarafından desteklenmeye hak kazandığını belirten Akpınar, 'Interreg Next Black Sea Basın programı kapsamında imza süreçleri başlayan Mavi Kapılar, Biyoçeşitlilik için Tohum Koruyucuları ve Soluduğun Havayı Tanı projeleri kapsamında yaklaşık 35 milyon liralık AB fonu Doğu Karadeniz Bölgesi için kullanılacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Akpınar, AB Interreg NEXT, Karadeniz Havzası Programı kapsamında finanse edilecek projelerde TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi paydaşları olan Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna'dan ilgili alanlarda proje ortakları ile çeşitli proje aktivitelerinde çalışma fırsatı bulacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'30 ay sürmesi öngörülen Mavi Kapılar Projesi'nde mavi ekonomi sektörlerinde yüksek ve yeni teknolojiler ile yenilikçi yöntemler, uluslararası eğilim ve standartlar ile ortak araştırma olanaklarına odaklanılacak, su ürünleri, kıyı turizmi ve denizcilik alanlarında havza bazlı işbirlikleri ile kümelenme çalışmaları yürütülecek. Biyoçeşitlilik için Tohum Koruyucuları Projesi ile kentsel alanlar dahil olmak üzere doğanın ve biyoçeşitliliğin korunması, ata tohumu kullanımı ve gelecek nesillere aktarımı ile yerelde bitkisel üretim üzerine Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya proje ortakları ile çalışmalar yapılacak. Proje süresi 24 ay olarak belirlenen Soluduğun Havayı Tanı Projesi ile Karadeniz Havzası için hava kirliliği verilerini içeren çevrimiçi bir hava kalitesi izleme sistemi oluşturulması ve bölgedeki farklı toplulukların hava kalitesi konusundaki farkındalığının artırılması projenin odak noktasını oluşturacak.'

Editör: Haber Merkezi