Maliye & Muhasebe

Maliye & Muhasebe Haberleri

Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Takibinde: ÖDEME EMRİ kitabı çıktı

12.12.2017 00:00

0

Emre ERTÜRK

Dr. Mustafa Alpaslan, SMMM Eda Kaya ve Av. Nazlı Gaye Alpaslan’ın kaleme aldığı “Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarının Takibinde: ÖDEME EMRİ” adlı kitap, başta SMMM’ler olmak üzere ilgili kimselerin başvuru kaynağı niteliğinde olabilecek bir eser.  Kitap, 6183 sayılı AATUHK’nun hükümlerine göre düzenlenen ve vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere tebliğ edilen veya edilmiş sayılan ödeme emirlerine yönelik yasal müracaat yolları ve haklarını içeriyor.

3 bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde “ödeme emrine ilişkin genel kavramlar ve unsurlar”, ikinci bölümünde “ödeme emrine karşı itiraz ve dava açılması”, üçüncü bölümünde ise “ödeme emri tebliği ile ilgili mükelleflerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları” gibi konular yer alıyor.

Ayrıca kitapta, emsal yargı kararları ile ödeme emrine karşı açılabilecek davalarda kullanılacak dilekçe örnekleri bulunuyor.

Dr. Mustafa Alpaslan, SMMM Eda Kaya ve Av. Nazlı Gaye Alpaslan Kitabın Önsözünde şöyle diyorlar:

“Ödeme emri bazı hallerde asıl amme borçlusu ve muhatabı olan mükellef haricinde de mükellef gibi borçlu sayılan kimselere (tasfiye memurları, kayyım, veli, vasi, limited şirket müdürleri, anonim şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri, sorumlu sıfatıyla 3568 sayılı yasaya göre unvan almış SMMM, YMM gibi meslek mensupları) tebliğ edilmektedir. Bu gibi durumlarda da ikincil amme borçlusu sayılan bu kimseler kendilerine tebliğ edilen ödeme emri için yasal haklarını kullanabileceklerdir.

2017 yılı sonu ve 2018 yılı başında yürürlüğe girecek olan ve bazı vergi kanunlarında değişiklikleri içerecek olan torba yasanın konumuzu ilgilendiren önemli bölümlerden bir tanesi de ödeme emrine karşı dava açma süreleri ile ilgili 7 günlük sürenin 15 güne çıkarılması ile ilgili hükümleri içermesidir. Gerçekten de, ödeme emrine karşı görevli vergi mahkemesinde dava açma süresi açısından 7 günlük sürenin daha makul bir süreye çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.

Ödeme emri tebliği, amme borçlusu mükellefler ve mükellef gibi borçlu olarak işlem gören ikincil amme borçluları açısından önemli bir problem olarak karışımıza çıkabilmektedir. Ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmesi zorunludur. Usulüne uygun olarak tebliğ edilmeyen ödeme emirleri nedeniyle sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek problemler her zaman yargıya taşınabilir. Mali yargı organlarının müstakar hale gelmiş yerleşik kararlarına göre edeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilememesi ödeme emrini hükümsüz kılabilmektedir.

Çalışmamızın başta meslek mensuplarına ve diğer ilgili kimselere yararlı olmasını amaçlıyoruz. “

İsteme adres: Şehit Fethibey Cad. No: 32/3 Konak – İzmir
Tel: 0232 446 72 20

 

Gündem

1.sayfa

Ekonomi & Finans

'Ayrı ayrı yatırım yerine birlikte yükü azaltabiliriz'

Ekonomi & Finans

'Akıllanmayan enerji şirketleri akıllanır ya sektörden ayıklanır'

Ekonomi & Finans

Turkcell, 2018'e güçlü başladı

Gündem

Cumhuriyet gazetesi davasında karar