YAZARLAR

Tüm Yazıları Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Limited şirket ortaklarının kamu borcundan sorumluluğu

25.09.2020 08:38

 

Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve taşıması gereken diğer özellikler TTK’da düzenlenmiştir.

TTK’nın 537. maddesine göre; bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan, esas sermayesi belli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve bir ticaret unvanı altında kurulanşirkete limited şirket adı verilir. Limited şirketlerin esas sermayesi 10 bin TLolup, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından 10 kat artırılabilmektedir.

Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik konu için kurulabilirken, ortak sayısı 50’yi geçemez.

KAMU ALACAKLARINDA SORUMLULUK

TTK hükümlerine göre, limited şirket borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece mal varlığı ile sorumludur. Şirket ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 35. maddesi uyarınca; kamu alacağının güvenliğinin sağlanması amacıyla limited şirket ortaklarının şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulmaları söz konusudur. Diğer bir ifade ile ortaklar kişisel mal varlıklarıyla da sorumludurlar.

Söz konusu madde şu şekildedir:

“Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları hâlinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”

PAY DEVRİNDE SORUMLULUK

Limited şirket ortağının şirketteki sermaye payını devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan kişiler, devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.Ayrıca, kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı olması durumunda, bu kişiler de kamu alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Haberler

Ekonomi

İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 81 ildeki market, pazar yeri ve hallerde fahiş fiyat denetimi yaptı

Gündem

Polis ekipleri kış lastiği denetiminde 17 bin 439 kural ihlali tespit etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgınında süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık

Ekonomi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Ekonomi

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Ekonomi

Bakan Pekcan: Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de de devam edecek

Otomotiv

Gençleşen yeni Peugeot 208 iddialı geldi

Ekonomi

Yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu

Ekonomi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 96 bin megavata ulaştı

Gündem

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti

Gündem

Mumcu suikastı sırrını koruyor