YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

Vergi oranlarında yapılan değişiklikler ile KDV’den istisna edilerek alınabilecekler

12.05.2018 14:48

Vergi oranlarında yapılan değişiklikler ile KDV’den istisna edilerek alınabilecek makine ve teçhizat listeleri

Bakanlar Kurulunun 2018/11674 Sayılı Kararı ile bu kararın yayın tarihinden (05.05.2018) itibaren uygulanan vergi oranlarında değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

 

1) 7103 Sayılı Kanununla Gelir Vergisi Kanununa eklenen 23/16 maddesindeki; işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler, bu menfaatlerin Gelir Veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınması kaydıyla,  her bir çocuk için;  asgari ücretin aylık brüt tutarının %50’si oranında uygulanmasına karar verilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, hizmetin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınması gerekmektedir. Bahse konu fıkra aşağıdadır.  

Ücretler istisna: 23/16: İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)

 

2) 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 39’ncu maddesine göre, Sanayi Sicil Kanununa Göre; Sanayi Sicil Belgesine haiz imalatçıların imalatlarında kullanmak üzere satın alacakları makine ve teçhizatın KDV den istisna tutulacakların listeleri yer almaktadır. Bahse konu makine ve teçhizat listeleri 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer almaktadırlar, Bu istisnanın uygulanması 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

Bakanlar Kurulu Kararın ekinde yer alan listedeki makine ve teçhizatın kullanılmış olmaları ile aksam parça ve aksesuarlar ve teferruatları KDV istisnası kapsamında teslimleri mümkün değildir.

 

3) 31.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa  bağlı 4 sayılı tarifenin, “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında yer alan gayrimenkullerin,  alım ve satımında ayrı ayrı uygulanan (“binde 20-yüzde 2”) oranındaki harç oranı (“binde 15-yüzde 1,5”) olarak uygulanmak üzere değiştirilmiş ve bu oran değişikliği 05.05.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

4) 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin olarak Kararın Geçici 2’inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen geçici maddeye göre;

 

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı %8 olarak tespit edilmiştir. Bu oran değişikliği 05.05.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Haberler

Ekonomi & Finans

Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım

Gündem

Angela Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomide iyiye doğru gidiş başladı

Gündem

Brunson'ın 'ev hapsi'ne itiraza ikinci ret

Ekonomi & Finans

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

Gündem

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir

Ekonomi & Finans

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Bankaların olağandışı durumlara hazırlıkları tam

Ekonomi & Finans

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

Ekonomi & Finans

DenizBank Genel Müdürü Ateş: Herkesin parası ve mevduatı emniyette

Ekonomi & Finans

DEİK yönetimi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında toplandı

Ekonomi & Finans

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz