YAZARLAR

Tüm Yazıları Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Şirketin vergi borcundan dolayı  ortağın  konutuna konulan  vergi haczi

18.02.2019 09:23

 

Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla şirket ortağının sahibi olduğu mesken üzerine konulan haciz  işlemi üzerine şirket ortağı tarafından bu haczin kaldırılması ile ilgili vergi mahkemesinde dava açılmıştır.  Açılan dava üzerine  vergi mahkemesi tarafından verilen kararda şirketin ortağı tarafından yapılan hisse devri gereğince   29/07/1998 tarihinden önceki borç dolayısıyla şirket ortağının  şirketin sermaye hisseleri oranında şirketteki payına göre vergi borcundan  sorumlu olacaklarına karar verilmiştir.[1]

 

İncelenen olayda davacı şirket ortağının limited şirketteki ortaklık payını 23/05/1997 tarihinde  devretmesi sonucunda şirketten  ayrıldığı  tarih olan 23/05/1997 tarihinde  şirketten ayrıldığı açık olduğundan  29/07/1998 döneminden önce olan borçlarda ortaklar şirket borçlarının tamamından  vazettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya veya anılan kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulmaları gerekmektedir.

 

29/07/1998 döneminden sonraki amme borçları için ise, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu ve anılan kanun hükümleri gereğince takibe tutulmaları gerekmektedir. Bu nedenle, limited şirket ortaklarının sorumlulukları konusunda aşağıda yer alan tarihlere göre hareket edilmesi gerekmektedir. 

 

29/07/1998 öncesi dönem :

 

Bu tarihten önceki  amme borcu dolayısıyla limited şirket ortakları, şirketteki  sermaye payları  oranına göre sorumlulukları sınırlıdır.  Örneğin, şirkette %10 payı bulunan bir ortağın şirket sermayesinin de  100.000 TL olduğunu kabul edelim. Şirketin amme borcu dolayısıyla %10 paylı bu ortağın sorumluluğu 10.000 TL kadar olacaktır.[2]

 

29/07/1998 sonrası dönem:

 

Limited şirketlerde şirket ortaklarının 6183 sayılı yasaya göre (Md.35) sorumlulukları  sermaye hisseleri oranında  doğrudan doğruya sorumlu olacaklardır.  Yukarıdaki örnekte yer alan ortağın sermayedeki payı %10 ise  bu durumda şirketin vergi dairesine toplam borcu 500.000 TL  ise ortağın sorumluluğu 50.000 TL ile sınırlı olacaktır.  

 

Emsal bir karar ve özeti :

 

Yargıya yansıyan bir olayda,  limited şirketteki hisselerini 1997 yılında devreden ortağın sahip olduğu özel konutuna şirket borcu dolayısıyla haciz konulmuştur. Daha sonra şirket ortağının  konulan hacizle ilgili açtığı dava  aşağıda yer alan gerekçelerle kabul edilmiş ve  konulan haciz kaldırılmıştır.

 

“Bu durumda …………… Ltd. Şti.deki sermaye miktarı 2.50 YTL olan davacının, 29/07/1998 tarihinden önceki dönem  içinde kalan uyuşmazlık konusu şirket borcundan vazettiği sermaye  miktarında sorumlu ve takibata tabi tutulması gerektiğinden, sermaye  hissesi esas alınarak yapılan takibat  sonucunda yapılan hesaplama  nedeniyle taşınmazı üzerine konan  haciz  işleminde hukuki isabet bulunmadığından şirketin sermaye miktarı esas  alınarak  borcun  hesaplaması  gerektiği şirketteki hisse oranı  esas  alınarak yapılan haczin  kaldırılması  gerektiği yolundaki davacı başvurusunun reddine, ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” şeklinde karar verilmiştir. 

 

YAPILAN ÖDEMELER VE BUNA GÖRE HACİZ KALDIRMA İŞLEMLERİ:

 

Son olarak, yürürlüğe giren 6736 sayılı Yeni Bazı Alacakların Yapılandırılması hakkındaki Kanuna göre; 30.06.2016 tarihi itibari ile gecikmiş ve ödenmemiş vergi borçların 31.10.2016 tarihine kadar mükelleflerin müracaatlarına göre yapılandırılacaktır. Vergi ve SGK borcu nedeni ile menkul veya gayrimenkuller üzerine konulan hacizler borç tümüyle ödenmediği sürece hacizler kaldırılmaz. Ancak bölünebilir veya ayıklanabilir. Menkul ve gayrimenkuller açısından yapılan ödemelerin toplam borca oranı dahilinde hacizler kısım kısım kaldırılır.

 

Taşıt araçları üzerindeki yakalama hacizleri veya önceden konulan e-hacizler yapılandırma planı kapsamında kaldırılır. Araçlar üzerindeki haczin tümüyle kaldırılabilmesi için borcun tamamen ödenmesi gerekir.         

---------------------

[1] İzmir 1. Vergi Mahkemesinin, 05/03/2009 gün ve E:2008/808-K:2009/308 sayılı kararları.

[2] Ayrıntılı  bilgi için bkz. Buket Sayın Önal, “Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu”, Ankara, 2006, Adalet Yayınevi, s.159-160. 

Haberler

Ekonomi

Bakan Albayrak: Kriz diyenlerin hüsrana uğradığı dönemi artık geride bırakıyoruz

Gündem

Güler Sabancı'dan topluma gönüllülük çağrısı

Ekonomi

İstanbul Ekonomi zirvesi başladı

Ekonomi

Trakya'dan 9 ayda 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat

Gündem

Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak

Ekonomi

'Ekonomide öngörü ufkunun daraldığı günler geride kaldı'

Ekonomi

Vakıflar Bankasının hisseleri Hazineye devredildi

Ekonomi

Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeleri değerlendireceğiz

Gündem

Milli sporcu Bulgurcu: Engelimize engel eklenmesine çok üzülüyoruz

Ekonomi

Asgari ücrette zam pazarlığı başladı

Ekonomi

“Yılın başında algımız bozuldu, şimdi düzelmeye başladı”