YAZARLAR

Tüm Yazıları Talha Apak

Vergi Barışı Geliyor

28.07.2016 00:00

Bir ay önce Mecliste görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" da yer alan "varlık barışı" son anda ilgili tasarıdan çıkarılmıştı.

Daha sonra ülkemizde yaşanan olağandışı olaylar sonrası, bir dizi siyasi tedbirlerin yanı sıra ekonomik olarak da bazı düzenlemeler hızla kamuoyuna düşmektedir. Bunlardan en önemlisi Maliye Bakanının kamuoyuna yaptığı açıklamada çok kapsamlı bir "vergi barışı" çalışması yaptıklarını, çalışmanın son aşamaya geldiği ve en kısa zamanda ilgili tasarıyı meclise sunacaklarını duyurdu.

 

Maliye Bakanının açıklamaları çerçevesinde, beklentilere de cevap verebilecek düzenlemenin detayları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

Tasarıyla;

 1. Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara, taksitle ödeme imkanı getiriliyor. 30.06.2016 tarihine kadar biriken vergi, sigorta primi ve cezalar gibi kamu alacakları, yeniden yapılandırılarak 36 aya kadar 18 taksit ile ödeme imkanı getiriliyor. 
   
 2. İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması sağlanıyor.Yargıya intikal etmiş vergi davaları ile ilgili olan dosyalara, ihtilaftan vazgeçilmesi halinde indirim imkanı getiriliyor.

 3. Vergi incelemesinde olan konular dava yoluna gidilmeksizin çözümleniyor. Vergi incelemesinde olan mükelleflerin istemeleri halinde indirimli bir vergi ödemeleri koşulluyla incelemelerinden vazgeçiliyor.

 4. Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası riskleri ortadan kaldıran matrah artışı getiriliyor. Geçmiş beş yılla ilişkin (gelir/kurumlar/katma değer/stopaj vergilerine) matrah artışı getirilerek, ilgili vergiler ve yıllar inceleme dışı bırakılıyor.

 5. İşletme kayıtlarının (kasa fazlası, ortaklardan alacaklar/borçlar, stok fazlası/eksiği) fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik ediliyor. Şirketlerin; fiktif kasa fazlalıkları, ortaklardan alacakları ile kayırlarında olduğu halde fiilen olmayan veya fiilen olduğu halde kayıtlarında olmayan stok ve demirbaşlarına düşük oranda bir vergi ödemek suretiyle kayıt altına alma imkanı getiriliyor.

 6. Daha önceki aflarla getirilen yapılandırmadan yararlanıp, Kanunun öngördüğü şartlar dahilinde taksitini ödeyemeyen borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacakları tasfiye ediliyor.

 7. Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkan sağlaması amaçlanan "varlık barışı" nın kapsamı genişletilerek bu düzenlemeye dahil ediliyor. Yurtdışı kaynaklı olup da, yurda getirilerek kayda alınan bazı varlıkların vergilendirilmeden veya hiç bir incelemeye tabi tutulmadan ekonomiye kazandırılması imkanı getiriliyor.

 

 Değerlendirme, beklenti ve öneriler

 

Daha önce, 2011 yılında 6111 sayılı ve 2013 yılında 6495 sayıl kanunlar ile yapılan benzer düzenlemelerin kalıcı bir çözüm getirmediği görülmüştür. Bu defa getirilen düzenlemelerin de kalıcı bir çözüm olamayacağı bilinmelidir. Bu tür düzenlemeler ancak geçici çözümler getirmektedir. Oysa, bir çok vergi kanununda yapılacak köklü değişikliklerin kalıcı çözümler getirmesi esas olmalıdır. Daha önemlisi, beyan görevlerini yerine getirerek vergisini zamanında ve düzenli ödeyen mükellefleri de incitecek düzenlemelerden kaçınılması gerekir.

Tasarının nasıl kanunlaşacağı, plan bütçe ve meclis görüşmeleri sonrası netlik kazanacaktır.

Ancak;

 • Yapılacak düzenlemenin bir vergi affı kanununa dönüşmemesine özen gösterilmeli.  

 • Düzenlemelerin kalıcı olması için, bilançoları bozan hususlar dikkatte alınmalı. Özellikle kar dağıtım stopajı oranının düşürülmesi, veya mevcut biriken (dağıtılmayan) karların bir defaya mahsus olmak üzere düşük (%3 veya%5 gibi) bir vergi oranı ile dağıtılmasına olanak sağlanmalı.

 • Varlık barışı olarak düşünülen düzenlemenin de bu tasarıya dahil edilerek, çok düşük de olsa bir vergi oranı ile bir defaya mahsus olmak üzere uygulamaya konulmalı.

 

Genel olarak vergi aflarına karşıyız. Ancak, olağanüstü hallerde gerek duyulabilecek yapılandırmalar faydalıdır. Bu tür düzenlemelerin sıklıkla çıkarılması yerine; Anayasaya uygun, diğer yasalara uyumlu olması, bir defaya mahsus olması, mükelleflerin beklentilerine cevap bulması, ekonomiye katkısı olması, sağlıklı bir sonuç alınması açısından düzenlemenin çok iyi irdelenerek yapılması önem taşımakta.

Haberler

Gündem

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Turizm

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Gündem

Almanya'da seçmenler sandık başında

Ekonomi

Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı

Gündem

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Ekonomi

Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

Ekonomi

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Gündem

La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Gündem

''Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir''

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Ekonomi

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı