YAZARLAR

Tüm Yazıları Talha Apak

Son beş yılın matrahlarını artır, vergi incelemesinden kurtul

18.10.2016 00:00

Vergi affı olarak bilinen yeni düzenlemede; bazı işletme kayıtlarının düzeltilmesinin dışında, mükelleflere geçmiş son beş yıla ilişkin matrahlarını belirli bir oranda artırmaları halinde, ilgili yıllar vergisel olarak incelenmeyecek...  

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,

 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

 • Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı Varlık Barışı,

 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunla, mükelleflerin son beş yılda beyan etmiş oldukları matrahlarını 31 Ekim 2016 tarihine kadar belirli bir oranda artırmaları sonucu, ilgili yıl hesapları vergisel olarak incelenmeyecek.

Matrah Artırmak Nedir?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2011 ve 2015 yıllarını kapsamak üzere vermiş oldukları son beş yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını 31 Ekim 2016 tarihine kadar, Kanunda belirtilen tutar/oranda artırmaları halinde, artırdıkları vergi türü itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.

Matrah artırımı, daha önce beyan edilen aşağıdaki vergi türlerini kapsamaktadır.

 • Gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisi beyanlarını,

 • Kurumlar vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi beyanlarını,

 • Katma değer vergisi mükellefleri, KDV beyanlarını,

 • Muhtasar vergisi mükellefleri, stopaj beyanlarını  

ilgili kanunda öngörülen tutar/oranda ve ilgili tarihe kadar artırmaları halinde, artırımda bulundukları vergi türüyle sınırlı olmak üzere incelemeye tabi tutulmayacak. Ayrıca, matrah artırımı konusu ile sınırlı olmak üzere, devam eden incelemeleri var ise bu incelemeler de sonlandırılacaktır.

Nasıl Beyan Edilir? Vergisi Ne Zaman Ve Nasıl Ödenir?

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim vermek zorunda olan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanlarını elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları bağlı oldukları vergi dairelerine kâğıt ortamında yapılabilecek.

Yararlanma veya beyanda bulunma süresi 31 Ekim 2016 tarihinde sona erecek olan mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeme avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle (ikişer aylık dönemler halinde) kanunda belirtilen katsayılar uygulanarak da ödeyebilecekler.

Avantajları / Dezavantajları Nedir?

Matrah artırımından yararlanacak mükelleflerin en önemli avantajı; matrah artırımına bulunulan yıllar ve ilgili vergi konusunda herhangi bir incelemeye tabi tutulmayacakları gibi, devam eden incelemeleri 30 Eylül 2016 tarihine kadar bitirilmemiş ise incelemeye son verilecek.

Matrah artırımının dezavantajları ise; ödenecek tutarlar, süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı oranının 2 katı oranında (aylık % 2,80) gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecek. Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacak. Geçmiş yıl zararlarının yüzde 50'si sonraki yıllarda kullanılmayacak. Vergi Usul Kanunun 359 maddesi kapsamındaki (sahte fatura düzenleyen) suçları işleyenler matrah artırımından yararlanamazlar. Matrah veya vergi artırımında bulunan mükelleflerin defter ve belgelerini muhafaza ve ibraz ödevleri devam etmektedir.

Bazı dezavantajlarına rağmen, mükelleflerin ilgili düzenlemeden yararlanmalarının fazlasıyla lehlerine olacağından dolayı, matrah artışını olumlu buluyor ve bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyoruz.

Haberler

Gündem

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Turizm

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Gündem

Almanya'da seçmenler sandık başında

Ekonomi

Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı

Gündem

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Ekonomi

Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

Ekonomi

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Gündem

La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Gündem

''Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir''

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Ekonomi

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı