YAZARLAR

Tüm Yazıları Talha Apak

2016 Yılında Uygulanacak Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

07.01.2016 00:00

2016 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.

A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2016 tarihinden itibaren 900,00 TL.olarak uygulanacaktır. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 460 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 900,00 TL.olarak uygulanacaktır.. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 460 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2016 yılında 13.70 TL. olarak uygulanacaktır. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 290 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yenidenbelirlenmiştir. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, G.V 290 sayılı G.T)

12.600 TL’ ye kadar                                                                                          %15

30.000 TL’ nin 12.600 TL’ si için 1.890 TL, fazlası                                           %20

69.000 TL’ nin 30.000 TL’ si için 5.370 TL

(ücret gelirlerinde 110.000 TL.’nin 30.000 TL.’si için 5.370 TL) fazlası          %27

69.000 TL’ den fazlasının 69.000 TL’ si için 15.900 TL, fazlası                    %35

(ücret gelirlerinde 110.000 TL.’den fazlasının 110.000 TL.’si için 26.970 TL)

2015 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. (30.12.2014 tarih, 29221 sayılı Resmi Gazete, G.V 287 sayılı G.T)

12.000 ’ ye kadar                                                                                  %15

29.000 TL’ nin 12.000 TL’ si için 1.800 TL, fazlası                             %20

66.000 TL’ nin 29.000 TL’ si için 5.200 TL

(ücret gelirlerinde 106 .000 TL.’nin 29.000 TL.’si için 5.200 TL) fazlası           %27

66.000 TL’ den fazlasının 66.000 TL’ si için 15.190 TL, fazlası          %35

(ücret gelirlerinde 106.000TL.’den fazlasının 106.000 TL.’si için 25.990TL)

 Özel Usulsüzlük Cezaları:

a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.2016 tarihinden itibaren 210,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000,00 TL’ yi geçemez. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 460 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2016 yılında 210,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000,00 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000,00TL’yi aşamaz. (25.12.2015 Tarih, 29573 Sayılı Resmi Gazete, 460 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

6. Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. (10.11.2015 Tarih, 29528 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

• Yarın Kira gelirlerinde  beyan ve istisna.

Haberler

Gündem

TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Turizm

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Gündem

Almanya'da seçmenler sandık başında

Ekonomi

Türkiye bu sezon en fazla fındık dış satımını Almanya'ya yaptı

Gündem

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Ekonomi

Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

Ekonomi

Çin kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti

Gündem

La Palma adasında yanardağdan çıkan lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Gündem

''Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir''

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika F-35 konusunda maalesef dürüst davranmadı

Ekonomi

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı