YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

7104 Sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

14.04.2018 07:34

7104 Sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Özet olarak Aşağıda Yer Almaktadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme :

· Taksi dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait taksi plakalarının elden çıkartılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.Bu işlemlerden dolayı doğan kazanç ile vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden her hangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak dolayısıyla vergi cezası kesilmeyecek, daha önce vergi/ceza tarhiyatı yapılmış ve henüz tahsil edilmemiş dava aşamasından bulunan bu nevi kazançlarla ilgili davalardan vaz geçmek kaydıyla tarh edilen vergi/cezalardan vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir. Tahsil edilen tutarlar ise red ve iade edilmeyecektir.

(7104 sayılı Kanunun 15’nci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Vergisi Kanunun Mükerrer 80/3’ncü maddesinde yapılan değişiklik ile eklenen Geçici Madde 88; kanunun yayımı tarihinde (06.04.2018) yürürlüğe girmektedir.)

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenleme :

· İncelemeye başlanılması halinde; incelemeye başlama tarihinden itibaren; tam inceleme yapılması halinde, en fazla bir yıl; sınırlı (kısmi) denetim yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde en fazla üç ay içinde tamamlamaları (bitirmeleri) gerekmektedir. Bu süreler içinde incelemenin bitirilmemesi halinde ek süre talep edilebilir, talep incelemeye yetkili olanların bağlı olduğu birime yapılır, birim tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin bitirilemem nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

(7104 sayılı Kanunun 19’ncu maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Vergisi Kanunun 140/6’ncı maddesinde yapılan bu değişiklik; (01.01.2019)tarihinde yürürlüğe girmektedir.)

492 Sayılı Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme :

· Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde; alım, satım bedeli üzerinden binde otuz oranında harç alınacak olup, alınacak harcın miktarında üst sınır dikkate alınmayacaktır.

(7104 sayılı Kanunun 21’nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin Değer ve Ağırlıklar üzerinden alınan nispi harçlara eklenen paragraf; kanunun yayımı tarihinde (06.04.2018) yürürlüğe girmektedir.)

3065 Sayılı Serbest muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali müşavirlik Kanununda Yapılan Düzenleme :

· 7104 sayılı Kanunun 23’ncü maddesiyle, Maliye Bakanlığı, yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle, sınırlı olmak kaydıyla Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye ilişkin rapor düzenlettirmeye, meslek mensubunda aranacak nitelik ve şartlar ile düzenlenecek rapor türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

· Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin düzenleyecekleri raporların doğru olmasından sorumlu tutulacaklarına ve düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziya uğratılan vergi ve cezalardan mükellefle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu olacakları yönünde düzenleme yapılmıştır.

(7104 sayılı Kanunun 23’ncü maddesiyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa eklenen 8/A maddesi; kanunun yayım tarihinde (06.04.2018)yürürlüğe girmektedir.)

Haberler

Gündem

Bedelli askerlik düzenlemesinin detayları belli oldu

Ekonomi & Finans

Bakan Dönmez: Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak

Gündem

Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu

Gündem

ABD Başkanı Trump: İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarabilir

Ekonomi & Finans

Enterprise Türkiye'de hedef, 5 yılda 3 kat büyüme

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Gündem

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Gündem

FETÖ'cülere denizde de karada da geçit yok

Gündem

Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 132 ölü