21 Ocak 2018
Pazar, 13:28
ABD DOLARI ALIŞ: 3.7777   ABD DOLARI SATIŞ: 3.7845   |   AVUSTRALYA DOLARI ALIŞ: 3.0225   AVUSTRALYA DOLARI SATIŞ: 3.0422   |   DANİMARKA KRONU ALIŞ: 0.62170   DANİMARKA KRONU SATIŞ: 0.62476   |   EURO ALIŞ: 4.6367   EURO SATIŞ: 4.6450   |   İNGİLİZ STERLİNİ ALIŞ: 5.2460   İNGİLİZ STERLİNİ SATIŞ: 5.2733   |   İSVİÇRE FRANGI ALIŞ: 3.9413   İSVİÇRE FRANGI SATIŞ: 3.9666   |   İSVEÇ KRONU ALIŞ: 0.46960   İSVEÇ KRONU SATIŞ: 0.47446   |   KANADA DOLARI ALIŞ: 3.0384   KANADA DOLARI SATIŞ: 3.0521   |   KUVEYT DİNARI ALIŞ: 12.5033   KUVEYT DİNARI SATIŞ: 12.6669   |   NORVEÇ KRONU ALIŞ: 0.48093   NORVEÇ KRONU SATIŞ: 0.48416   |   SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ALIŞ: 1.0073   SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ SATIŞ: 1.0091   |   JAPON YENİ ALIŞ: 3.4052   JAPON YENİ SATIŞ: 3.4278   |   BULGAR LEVASI ALIŞ: 2.3572   BULGAR LEVASI SATIŞ: 2.3880   |   RUMEN LEYİ ALIŞ: 0.98953   RUMEN LEYİ SATIŞ: 1.0025   |   RUS RUBLESİ ALIŞ: 0.06641   RUS RUBLESİ SATIŞ: 0.06727   |   İRAN RİYALİ ALIŞ: 0.01026   İRAN RİYALİ SATIŞ: 0.01040   |   ÇİN YUANI ALIŞ: 0.58691   ÇİN YUANI SATIŞ: 0.59459   |   PAKİSTAN RUPİSİ ALIŞ: 0.03392   PAKİSTAN RUPİSİ SATIŞ: 0.03436   |   ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) ALIŞ: 5.4568   ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) SATIŞ:   |  

HÜRSES GAZETESİ
GÜNLÜK BAĞIMSIZ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ

HIZLI ERİŞİM : YGS’de kim daha başarılı oldu: Kızlar mı erkekler mi ? TOKİ, 16 şehirdeki 55 arsayı satıyor 6 Dal Sigara, Çernobil'e Eşittir Tüketici Lehine Önemli Değişiklikler

Av. Nazlı Gaye Alpaslan      / Yazarın Tüm Yazıları

İzmir Barosu Avukatı

Münfesih duruma gelmiş şirketlerin gayrimenkullerin tasfiye öncesi satışı

    Okunma Sayısı: 194       Tarih: 12-01-2018       Paylaşın:   


Bilindiği gibi, KVK'nun 5.maddesinin 1/e md. hükmü gereğince kurumların asgari 2 tam yıl (720 gün) süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların %75'lik kısmı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kurumlar vergisinden müstesnadır.

Buna göre;

1) Bu istisna, satışın yapıldığı  dönemde uygulanır ve satış kazancının ve istisnadan faydalanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın  sonuna kadar şirket bilançosunun pasifinde özel bir fon hesabında bekletilir.

2) Gayrimenkul satışları ile ilgili tapudaki işlemi müteakip fatura düzenlenmesi sırasında KDVK'nun 17/4-r hükmü gereğine istisna dolayısıyla KDV hesaplanmayacaktır.(1)

3) Madde hükmünün uygulaması ile ilgili; menkul  kıymet veya uğraş konusu gayrimenkul ticareti olan şirketler ve ayrıca ana sözleşmelerinde gayrimenkul alım satımı yer alan şirketlerin bu istisnadan aydalanmayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı  özelgeleri bulunmaktadır. 

4) İstisna kapsamındaki  kıymetlerin ticaretini yapan şirketlerin bu amaçla aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri  istisna haricindedir. Bu nedenle, istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar  indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi  matrahının saptanmasında gider olarak  dikkate alınır.

5) Ana sözleşmelerinde yer alan  faaliyet konuları arasında  taşınmaz ticareti ile uğraştığına dair hüküm bulunan şirketler, taşınmazların  en az 2 tam yıl  aktifte kayıtlı olsa dahi şirket ortaklarına satışı  KDVK'nun 17/4-r maddesine göre istisna kapsamında olamaz.(2)

6) Fatura düzenlenmesi  sırasında gayrimenkulün değeri konusunda 1 seri nolu Transfer Fiyatlandırması Tebliği  gereğince işlemin mahiyetine en uygun yöntem dikkate alınmalıdır.(3) 

7) Satış bedelinin, satışın yapıldığı  yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde tahsil edilemeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle vaktinde tahakkuk  ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

8) İstisna edilen kazançtan (örneğin alış bedeli 5, satış bedeli 7 ise fark: 2 kardır) 5 yıl içinde sermayeye ekleme haricinde  herhangi bir şekilde başka bir hesaba transfer veya  işletmeden çekilen ya da dar  mükellef şirketlerce ana merkeze transfer edilen bölüm için  uygulanan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

9) Yukarıda yer alan müddet içerisinde şirketin tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan nevi ve bölünmeler hariç) durumunda da bu hüküm uygulanır.

10) Yeri gelmişken konuyla ilgili en önemli husus şudur: menkul  kıymet veya taşınmaz  ticareti ve kiralanması ile uğraşan şirketlerin  bu  amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

Özetlemek  gerekirse, vergi denetim kurulunun ileriki günlerde şirketlerin  aktiflerinde kayıtlı gayrimenkulleri ile ilgili  istisna kazançlar konusunda vergi incelemesi  yapması her zaman muhtemeldir. Bu nedenle, anılan kazançlarla ilgili  istisna hükümlerinin dikkatlice uygulanması zorunludur. İstisna kazançların sermayeye eklenmesi veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirimi ile ilgili ayrıca 3568 sayılı yasaya göre YMM raporu veya sermaye ekleme durumunda ise, SMMM raporu gerekecektir. Yerel ticaret sicil müdürlükleri bu konuda söz konusu  raporları  istemektedirler.


1-  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi, 28.2.2013 gün ve 16 sayılı.

2- Bkz. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının, 4.3.2013 gün ve 84098128-125(17/2017/2)-115 sayılı  özelgesi.

3- İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının, 4.3.2013 gün ve 115 sayılı özelgesi.

 Yazarın Son Yazıları


comments powered by Disqus


Bizi Takipedin

 Twitter      Facebook        RSS

VİDEO HABERLER